Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 10

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

... Akutní infarkt myokardu... ...infarkt myokardu, mortalita, ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence, výs...

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

... Prevalence – akutní infarkt myokardu... ...infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, pr...

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

... Incidence – akutní infarkt myokardu... ...infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, incidence, vý...

Akutní infarkt myokardu (I21, I22)

... infarkt myokardu (I21,... ...infarkt myokardu...

11. Mobilita a migrace pacientů

...infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebro...

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

...infarkt myokardu,...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

...infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebro...

2.7. Indikátory ECHI

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26