Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 122

2.1.2 Incidence novotvarů podle věku – muži

... Incidence novotvarů podle věku – muž... ... Incidence novotvarů podle věku – muži... ...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko... ... skupin a věkových skupiny, pouze muži... ...incidence, nádory, muži, věková str... ... nádory, muži, věková st... ... nádory, muži, věková s... ... nádory, muži, věková struktura...

2.1.3 Incidence novotvarů podle věku – ženy

... Incidence novotvarů podle věku – žen... ...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko... ...incidence, nádory, ženy, věková str... ... nádory, ženy, věková st... ... nádory, ženy, věková struktura...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a ...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko... ... skupin a věkových skupiny, pouze muži...

6.1. Incidence dle diagnóz

... Incidence dle... ... močového měchýře, incidence... ...nádory močového měchýře, inci...

2.1.1 Incidence novotvarů podle diagnóz

... Incidence novotvarů podle ... ...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup... ...incidence,... ... nádory...

2.1.4 Incidence novotvarů podle kraje a okresu

... Incidence novotvarů podle kraje a ... ...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ... ...incidence, nádory, ... ... nádory,...

Incidence novotvarů

...Incidence... ...incidence,... ... nádory...

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, nádory děložního čípku, incidence... ...nádory dělohy, nádory děložního čípku, incide...

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, incidence... ...nádory plic, nádory průdušnice, in...

9. Preventivní programy

... věková struktura...

9.1. Vakcinace

... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...Incidence astma (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob... ... jícnu, incidence... ...nádory jícnu, ...

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Incidence – všechny zhoubné novotvary (C0... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... incidence... ...nádory,...

9.2. Screeningové programy v onkologii

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.2. Hospitalizační mortalita

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... orgány ženské - nádory, incidence... ... orgány ženské - nádory,...

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... močového měchýře, incidence... ...nádory močového měchýře, inci...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova...

10. Indikátory zdravotní péče

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

... Incidence – mezoteliom (... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, incidence... ...nádory pleury, mezoteliom, azbest,...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

... statistika, potrat, věková struktura...

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, incidence... ...nádory žaludku, ...

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... hematologické nádory, incidence... ... hematologické nádory,...

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... prostaty, incidence... ...nádory prostaty,...

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, incidence... ... nádory,...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

... statistika, potrat spontánní, věková struktura...

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, incidence... ...nádory prsu,...

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

... Incidence – mozková mr... ... mozková příhoda, incidence...

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Incidence – zhoubný melanom kůže (C43... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... kůže, melanom, incidence... ...nádory kůže, melanom, i...

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

... Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, incidence... ...nádory dělohy, ...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura...

11.5 Obyvatelé s nejbližším ZZ daného typu v jiném kraji

... regionální zdravotnické plánování, věková struktura...

5.2. Věk lékařů

... žaludku, incidence... ...nádory žaludku, ...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... statistika, věková struktura, mortalita,...

8.1.14 Rehospitalizace – počet za rok

... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí pacie...

10.4 Úmrtí do 90 dnů po hospitalizaci

... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

... Incidence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

10.1 Poměr jednodenních a vícedenních hospitalizací u vybraných diagnóz

... věková struktura...

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

... neschopnost, nemoci, věková struktura...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... Incidence astmatu... ... pneumologie, incidence,...

10.3 Návrat do ZZ do 30 dnů po hospitalizaci – neplánovaně

... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

10.2 Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace

... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

... Incidence – akutní infarkt my... ... myokardu, incidence...

3.1.3 Struktura distribuovaných léčivých přípravků

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... okresy). Klíčová slova: nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... (kraje, okresy). Klíčová slova: nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,... ...nádory, incidence, prevalence,...

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... Výstupy jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje... ... (kraje, okresy). Klíčová slova: nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,... ...nádory, incidence, prevalence,...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická ...

8.2.2 Hospitalizační mortalita – podíl ze zemřelých za rok

... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor...

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

...incidence,... ... nádory...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická ...

5.2.1 Věk lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle pohlaví

... zubní lékaři, farmaceuti, věková struktura, regionální zdravotnické pl...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

12.1.10 Vybrané operace: transluminální koronární angioplastika, umělá náhrada kyčelního kloubu, katarakta

... - náhrada kyčelního kloubu, katarakta, věková struktura...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická ...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

3.1.10 Struktura výdajů zdravotních pojišťoven podle druhu péče

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... délka pobytu, věková struktura...

6.1.19 Incidence diabetu mellitu

... Incidence diabetu...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví...

10.8 Přežití pacientů se zhoubnými nádory

... Přežití pacientů se zhoubnými nádory... ... zhoubné nádory...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... Incidence nově zjištěných případů HIV/AI...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... statistika, věková struktura, mortalita,...

1.1. Obyvatelstvo

... mozková příhoda, incidence...

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

6.1.25 Úrazy: intrakraniální poranění

...Incidence diabetu mellitu v roce 2015 v ČR absolutně a standardizovaně na počet oby...

2.7.13 Celková konzumace alkoholu

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

... myokardu, incidence...

6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

...Incidence astmatu (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

...nádory dělohy, nádory děložního čípku, preval...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

...nádory plic, nádory průdušnice, pr...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

...nádory plic, nádory průdušnice, nádory hrtanu, mor...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

6.1.29 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody podle klasifikace MAIS (MAIS 3+)

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

...nádory dělohy, nádory děložního čípku, mortal...

Prevalence novotvarů

... nádory...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

...nádory tlustého střeva, nádory konečníku, mort...

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

...nádory pleury, mezoteliom, azbest,...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

...nádory žaludku, ...

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

...nádory prostaty,...

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... orgány ženské - nádory,...

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

...nádory močového měchýře, prev...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

...nádory prsu,...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... nádory,...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

...nádory dělohy, ...

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

...nádory jícnu, ...

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

...nádory kůže, melanom, p...

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... hematologické nádory,...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

...nádory,...

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

...nádory děložního čípku, plošný screen...

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

...nádory prsu, plošný s...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

...nádory prsu, plošný s...

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

...nádory děložního čípku, plošný screen...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

... nádory, plošný s...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

...nádory žaludku, ...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

...nádory kůže, melanom, m...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

... nádory,...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

...nádory prostaty,...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

...nádory prsu, ženy, ...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... hematologické nádory,...