Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 129

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... Případy hospitalizace cizinců a ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom... ... struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez ...

9.2. Screeningové programy v onkologii

... ukončených případů hospitalizace v daném kraji u pacientů se stejným krajem by... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge... ... struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MK... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge... ... struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge... ... struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge... ... struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie...

11.5 Obyvatelé s nejbližším ZZ daného typu v jiném kraji

... regionální zdravotnické plánování, věková struktura... ... geografie, zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování, věko... ...lékařská geografie, zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdrav...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... Hospitalizace – migrace p... ... lůžkové péče dle první ukončené hospitalizace s operací v daném r... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

9.1. Vakcinace

... ukončených případů hospitalizace přeložením do jiného zdravotnického zařízení poskytovatele aktuní nebo následné... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacientů... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac...

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge... ... zdravotnická zařízení, lékařská geografie...

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge... ... zdravotnická zařízení, lékařská geografie...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ... doba ve dnech za ukončených případy hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů lůžkové péče... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.14 Rehospitalizace – počet za rok

... Rehospitalizace – počet za ro... ... ošetřovacích dnů za ukončené případy hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů lůžkové péče v daném roce... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí pacient... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí pacie... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí p...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ... případy hospitalizace s provedenou operací na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacientů... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ... lůžkové péče dle první ukončené hospitalizace v daném ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů lůžkové péče... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.2. Hospitalizační mortalita

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... případy hospitalizace s vykázaným počtem ošetřovacích dnů na jednotce intenzivní péče (JIP) ve zdravo... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.2.2 Hospitalizační mortalita – podíl ze zemřelých za rok

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... ukončených případů hospitalizace mimo kraj bydliště p... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... ukončených případů hospitalizace v daném kraji u pacientů s bydlištěm v jiném kraj... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura...

12.1. Indikátory dostupnosti péče

... ukončených případů hospitalizace přeložením do jiného zdravotnického zařízení poskytovatele aktuní nebo následné... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... zdravotnická zařízení, přemístění pac...

Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

... hospitalizace podle místa ... ...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a ...

10.2 Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace

... Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace... ...hospitalizace, pacienti - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktu... ... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

11.4 Dojezdová vzdálenost do nejbližšího ZZ daného typu

...lékařská geografie, urgentní zdravotnické služby, transport pa...

12.1.3 Dojezdová vzdálenost do nejbližšího ZZ daného typu

...lékařská geografie, urgentní zdravotnické služby, transport pa...

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... zdravotnická zařízení, přemístění pac...

9. Preventivní programy

...hospitalizace, věková s... ... věková struktura...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 ... ...hospitalizace, délka pobytu, věková st... ... délka pobytu, věková struktura...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

...hospitalizace, mortalita, infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková str... ... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura...

10.4 Úmrtí do 90 dnů po hospitalizaci

...hospitalizace, mortalita, chronická obtrukční plicní nemoc, infarkt myokardu, cévní nemoci mo... ... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura...

10.1 Poměr jednodenních a vícedenních hospitalizací u vybraných diagnóz

...hospitalizace, věková s... ... věková struktura...

10.3 Návrat do ZZ do 30 dnů po hospitalizaci – neplánovaně

...hospitalizace, pacienti - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktu... ... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

3.1.3 Struktura distribuovaných léčivých přípravků

Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... Hospitalizace – základní úda...

4.1.3 Počet zdravotnických zařízení v čase

...zdravotnická zařízení...

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

...zdravotnická zařízení...

3.1.10 Struktura výdajů zdravotních pojišťoven podle druhu péče

Počty zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

10. Indikátory zdravotní péče

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

... statistika, potrat, věková struktura...

4.6. Přístrojové vybavení

...zdravotnická zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžk...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

... statistika, potrat spontánní, věková struktura...

4.4. Zdravotnická záchranná služba

8. Hospitalizace

... Hospitalizace...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... statistika, věková struktura, mortalita,...

2.1.3 Incidence novotvarů podle věku – ženy

... nádory, ženy, věková struktura...

2.1.2 Incidence novotvarů podle věku – muži

... nádory, muži, věková struktura...

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

... neschopnost, nemoci, věková struktura...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

...zdravotnická zařízení, ambulantní péče, zdravotničtí pracovníci, lékař...

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura...

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

... Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o ... ... ukončených případů hospitalizace v důsledku nedokonaného pokusu o sebevraždu (dg. X60-X84), absolutně a na 100 t...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů lůžkové péče...

4.3.2 Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních

...zdravotnická zařízení, ambulantní péče, zdravotničtí pracovníci, lékař...

12.1.5 Nemocniční lůžka

...zdravotnická zařízení, nemocnice,...

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

... doba ve dnech za ukončených případy hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů lůžkové péče...

12.2. Čekací doby a prodlevy v léčbě

...zdravotnická zařízení, nemocnice,...

5.2.1 Věk lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle pohlaví

... zubní lékaři, farmaceuti, věková struktura, regionální zdravotnické pl...

Počet ošetřovacích dnů podle typu péče

... zdravotnická zařízení, ošetřrovací dn...

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

Počet lůžek podle typu péče

... zdravotnická zařízení...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

12.1.10 Vybrané operace: transluminální koronární angioplastika, umělá náhrada kyčelního kloubu, katarakta

... - náhrada kyčelního kloubu, katarakta, věková struktura...

Počet lékařů u lůžka podle typu péče

... zdravotnická zařízení, zdravotničtí p...

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

... lůžkové péče dle první ukončené hospitalizace v daném ...

Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem

... zdravotnická zařízení...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Počet nelékařů s odbornou způsobilostí (§ 5–§ 21a) u lůžka podle typu péče

... zdravotnická zařízení, zdravotničtí p...

10.11 Ekvita v přístupu ke zdravotním službám

... případy hospitalizace na oddělení s ošetřovací dobou nad 30 dnů ve zdravotnických zařízení poskytova...

3.3. Hospodaření poskytovatelů - ostatní nelůžková zařízení

6.1.30 Živě narození podle porodní hmotnosti

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

4.2.6 Využití lůžkové kapacity podle druhu zařízení a typu lůžek

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... statistika, věková struktura, mortalita,...

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

4.3.3 Počet ambulantních ošetření / vyšetření dle oddělení a druhu zařízení dle okresů

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

5.3.4 Dosažená specializovaná způsobilost nelékařských pracovníků

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

2.2. Infekční onemocnění

... ukončených případů hospitalizace v důsledku nedokonaného pokusu o sebevraždu (dg. X60–X84), absolutně a na 100 0...

2.7.13 Celková konzumace alkoholu

9.1.2 Pokrytí vakcinací u seniorů

... ukončených případů hospitalizace v daném kraji u pacientů s bydlištěm v jiném kraj...

12.1.1 Náklady domácností za zdravotní péči

... ukončených případů hospitalizace mimo kraj bydliště p...

12.1.2 Neuspokojená potřeba zdravotní péče

... ukončených případů hospitalizace v daném kraji u pacientů s bydlištěm v jiném kraj...

9.1.1 Pokrytí vakcinací u dětí dle očkovacího kalendáře

... ukončených případů hospitalizace mimo kraj bydliště p...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

1.7. Socioekonomické ukazatele

3.1.9 Výdaje ZP

3.1.8 Příjmy a výdaje ZP

4.3.4 Zabezpečení primární péče

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

...Hospitalizace pro akutní infarkt myokardu (dg. I21, I22) nebo úmrtí na akutní infarkt myo...

3.4. Platy a mzdy ve zdravotnictví

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

...Hospitalizace pro mozkovou mrtvici (dg. I60-I64) nebo úmrtí na mozkovou mrtvici (dg. I...

3.1.12 Pokrytí zdravotním pojištěním

3.3.1 Náklady poskytovatelů vedoucích účetnictví

4.2.5 Využití lůžkové kapacity podle typu lůžek v krajích

3.1.7 Výdaje na zdravotnický materiál podle typu poskytovatele

4.2.4 Využití lůžkové kapacity podle typu lůžek po letech

12.2.2 Totální endoprotéza kyčelního kloubu

3.1.6 Výdaje na recepty vydané v lékárnách podle typu poskytovatele

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a Výpočetní tomografie (CT)

4.2.8 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek v krajích

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

4.2.11 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek v krajích

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

... ukončených případů hospitalizace v daném území u cizinců s krátkodobým pobytem a bezdo...

3.1.4 Náklady za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely

4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

3.1.5 Náklady za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle typu zřizovatele

4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích