Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 136

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ... ... struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ... ... struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... Případy hospitalizace cizinců a ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... Hospitalizace – migrace p... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

9. Preventivní programy

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8.2. Hospitalizační mortalita

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacientů... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MK... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura...

12. Dostupnost péče

...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 ... ...hospitalizace, délka pobytu, věková st... ... délka pobytu, věková struktura...

12.1. Indikátory dostupnosti péče

...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a ...

8. Hospitalizace

... Hospitalizace... ... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

... hospitalizace podle místa ... ...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... Hospitalizace – základní úda... ... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... zdravotnická zařízení, přemístění pac...

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

4.2. Lůžková péče

...zdravotnická zařízení...

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

Počet lůžek podle typu péče

... zdravotnická zařízení...

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

4.4. Zdravotnická záchranná služba

Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

9.2. Screeningové programy v onkologii

... statistika, věková struktura, mortalita,...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

...zdravotnická zařízení...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

... statistika, potrat, věková struktura...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

... statistika, potrat spontánní, věková struktura...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... statistika, věková struktura, mortalita,...

Věková struktura obyvatelstva

...Věková struktura...

Počty zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

4.1.3 Počet zdravotnických zařízení v čase

...zdravotnická zařízení...

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

Celková mortalita

... slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg T36-T...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg V01-V...

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

... Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o ...

6.1.27 Otravy

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg S06...

4.6. Přístrojové vybavení

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg S00-T...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

5.1.6 Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem

... zdravotnická zařízení...

4. Infrastruktura zdravotní péče

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

10. Indikátory zdravotní péče

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg S72...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... statistika, věková struktura, mortalita,...

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

4.2.6 Využití lůžkové kapacity podle druhu zařízení a typu lůžek

3.4.4 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

3.2.5 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče po letech

4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

3.2.1 Náklady podle druhu zdravotní péče po letech

3.2.3 Výnosy podle druhu zdravotní péče po letech

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

3.2.2 Náklady podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

Analýzy a publikace

3.2.4 Výnosy podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

3.2. Hospodaření poskytovatelů zdravotní péče

3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

3.4.2 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka v krajích

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... ukončených případů hospitalizace v důsledku nedokonaného pokusu o sebevraždu (dg. X60–X84), absolutně a na 100 0...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

7. Mortalita

2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

... ukončených případů hospitalizace v důsledku nedokonaného pokusu o sebevraždu (dg. X60-X84), absolutně a na 100 t...

3. Ekonomické ukazatele

6. Morbidita

6.1.25 Úrazy: intrakraniální poranění

6.1. Incidence dle diagnóz

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

1.7. Socioekonomické ukazatele

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

5.1.8 Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

5.1.7 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v krajích

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

4.2.8 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek v krajích

5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

4.2.11 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek v krajích

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a Výpočetní tomografie (CT)

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

Zdroje dat

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

Narození a zemřelí do 1 roku věku

Ukazatele potratovosti

Výskyt vrozených vývojových vad

Úvod

Nápověda