Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 101

8.2. Hospitalizační mortalita

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie... ... struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie operační...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie... ... struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie operační...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie... ... struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie operační...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... Případy hospitalizace cizinců a ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... Hospitalizace – migrace p... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

9. Preventivní programy

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacientů... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MK... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a ...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

... hospitalizace podle místa ... ...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... zdravotnická zařízení, přemístění pac...

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 ... ...hospitalizace, délka pobytu, věková st... ... délka pobytu, věková struktura...

8. Hospitalizace

... Hospitalizace... ... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

12. Dostupnost péče

...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... Hospitalizace – základní úda... ... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

12.1. Indikátory dostupnosti péče

...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

4.4. Zdravotnická záchranná služba

Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

9.2. Screeningové programy v onkologii

... statistika, věková struktura, mortalita,...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

...zdravotnická zařízení...

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

... statistika, potrat, věková struktura...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

... statistika, potrat spontánní, věková struktura...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... statistika, věková struktura, mortalita,...

Věková struktura obyvatelstva

...Věková struktura...

Počty zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.1.3 Počet zdravotnických zařízení v čase

...zdravotnická zařízení...

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura...

Celková mortalita

... slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg T36-T...

4.2. Lůžková péče

...zdravotnická zařízení...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg V01-V...

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

... Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o ...

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg S06...

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg S00-T...

Počet lůžek podle typu péče

... zdravotnická zařízení...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem

... zdravotnická zařízení...

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg S72...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... statistika, věková struktura, mortalita,...

4.2.6 Využití lůžkové kapacity podle druhu zařízení a typu lůžek

4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

3.4.2 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka v krajích

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... ukončených případů hospitalizace v důsledku nedokonaného pokusu o sebevraždu (dg. X60–X84), absolutně a na 100 0...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

... ukončených případů hospitalizace v důsledku nedokonaného pokusu o sebevraždu (dg. X60-X84), absolutně a na 100 t...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

6.1.27 Otravy

4.6. Přístrojové vybavení

1.7. Socioekonomické ukazatele

Analýzy a publikace

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

4.2.8 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek v krajích

5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

4.2.11 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek v krajích

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a Výpočetní tomografie (CT)

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)