Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 12

Průměrná hrubá mzda/plat

...ekonomika, mzdy a... ... mzdy a přídavky...

3.4. Platy a mzdy ve zdravotnictví

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

6.1. Incidence dle diagnóz

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

Ekonomické ukazatele – hospodaření

...ekonomika, finanční řízení, rozp...

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

...ekonomika, finanční řízení, rozpočty, zdravotní pojišt...

3.2.5 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče po letech

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

3.2.1 Náklady podle druhu zdravotní péče po letech

...ekonomika zdravotnictví, finanční hospodaření, náklady na péči...

3.2.3 Výnosy podle druhu zdravotní péče po letech

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

3.2.2 Náklady podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

...ekonomika zdravotnictví, finanční hospodaření, náklady na péči...

3.2.4 Výnosy podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

Zdroje dat

... Ambulantní péče (E) Pracovníci a ekonomika (L) Lůžková péče (T) Přístrojové vybavení (V) Péče o cizince ...