Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 140

1.4.6 Potraty podle počtu předchozích porodů

... Potraty podle počtu předchozích po... ... Potraty podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, potrat,... ... statistika, potrat,... ... statistika, potrat, porod...

1.4.8 Potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

... Potraty podle počtu předchozích samovolných pot... ...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství, porod... ... spontánní, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.9 Samovolné potraty podle počtu předchozích porodů

... Samovolné potraty podle počtu předchozích po... ... potraty podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, potrat spontánní, p... ... statistika, potrat spontánní, p... ... statistika, potrat spontánní, porod...

1.4.7 Potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

... Potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)... ...demografická statistika, potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.12 Miniinterrupce podle počtu předchozích porodů

... Miniinterrupce podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.15 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích porodů

... (UPT) podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.18 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích porodů

... důvodů podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.1 Potraty podle druhu a způsobu provedení

... Potraty podle druhu a způsobu ... ...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst...

Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

... potratů podle druhu a způsobu p... ...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst...

1.4.14 Miniinterrupce podle počtu předchozích samovolných potratů

... podle počtu předchozích samovolných potrat... ...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

1.4.17 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích samovolných potratů

... podle počtu předchozích samovolných potrat... ...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

... Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu p... ... počtu potratů podle druhu a způsobu provedení v časové řadě od roku 2000, absolutně a v přep... ...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst...

1.4.23 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích samovolných potratů

... podle počtu předchozích samovolných potrat... ...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst...

1.5.7 Živě narození v a mimo manželství

...demografická statistika, porod,... ... statistika, porod,...

1.4.20 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích samovolných potratů

... podle počtu předchozích samovolných potrat... ...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

Ukazatele potratovosti

... potrat... ... – ECHI ukazatelů. Klíčová slova:demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimod... ... ji alespoň částečně naplánovat. Právě potratovost byla po dlouhou dobu jedním ze způsobů plánovaného rodičovství. Ukazatele ... ... ve kterých se ženy rozhodují, zda porodí nebo neporodí své dítě. Ukazatele jsou nezbytnou součástí řízení a zlepšování... ...demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimod... ... statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.21 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích porodů

... těhotenství podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, mimoděložní těhotenství, poro... ... statistika, mimoděložní těhotenství, porod...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

... Potraty podle věku ... ... potratů podle druhu, způsobu provedení a okresu bydliště ženy, absolutně a v přepočtu ... ...demografická statistika, potrat, věková s... ... statistika, potrat, věková s...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

... Samovolné potraty podle věku ... ... potratů podle druhu a počtu předchozích porodů, umělých přerušení těhotenství a samovo... ... podle druhu a počtu předchozích porodů, umělých přerušení těhotenství a samovolných potratů v kraji Vysočina v roce 2... ...demografická statistika, potrat spontánní, věková str... ... statistika, potrat spontánní, věková str...

1.4.2 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle důvodu ukončení

... potratů podle druhu, způsobu provedení a věku, absolutně a v přepočtu na 1 000 žen v p... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh...

1.4.13 Miniinterrupce podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh...

1.4.11 Samovolné potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

... Samovolné potraty podle počtu předchozích samovolných pot... ...demografická statistika, potrat... ... statistika, potrat...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh...

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktur... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktu...

1.4.10 Samovolné potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

... Samovolné potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)... ...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhot... ... statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhot...

1.4.22 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens...

1.4.19 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh...

1.5.8 Narození podle vitality, způsobu porodu a porodní hmotnosti

... Narození podle vitality, způsobu porodu a porodní ... ... narozených podle vitality, způsobu porodu a porodní ... ...porod, porodní hmotnost, vedení porodu, v...

Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.4. Potraty

... Potrat... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.3. Populační projekce

...demografická statistika, demografie, hustota...

1.2.6 Zemřelí celkem

...demografická statistika, mortalita,...

Pohyb obyvatel

...demografická statistika, rodina – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst...

Počet obyvatel k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, d...

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

...demografická statistika, rodina – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

...demografická statistika, mortalita,...

1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

...demografická statistika, fertilita,...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

9.2. Screeningové programy v onkologii

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

2. Ukazatele zdravotního stavu

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické ...

Hustota zalidnění

...demografická statistika, demografie, hustota...

Živě narození

...demografická statistika, narození živého dí...

Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

1.1.5 Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.7.2 Celková nezaměstnanost

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

...demografická statistika, mortalita,...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

...demografická statistika, mortalita,...

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

Úhrnná plodnost žen

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

...demografická statistika, mortalita, smrt,...

1.1.3 Naděje dožití

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.2.3 Narození celkem podle vitality

...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...demografická statistika, narození živého dítěte, věk matky...

1.5.2 Živě narození podle pohlaví

...demografická statistika, narození živého dí...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...demografická statistika, narození dítěte, věk mat...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.5.1 Narození celkem podle pohlaví

...demografická statistika, narození ...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.5.5 Vývoj úhrnné plodnosti žen podle trvalého bydliště

...demografická statistika, plodnost,...

Věková struktura obyvatelstva

... potencionální podpory. Klíčová slova:demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v PDF... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Průměrný věk matky

...demografická statistika, věk ...

1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Celková mortalita

... pravidly a postupy. Klíčová slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v PD... ...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

...demografická statistika, demografie, hustota...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

Narození a zemřelí do 1 roku věku

... – ECHI ukazatelů. Klíčová slova:demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu výstup v PDF... ... ukazatelů popsat intenzitu a strukturu porodnosti a úmrtnosti dětí do 1 roku věku v České republice a v Kraji Vysočina. Uved... ...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

Populační projekce

... statistický úřad Klíčová slova:demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, d... ... míra porodnosti: Počet živě narozených v kalendářním roce na 1000 obyvatel podle stavu k 1... ...demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, d...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

Mortalita - ostatní příčiny

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... narození s nízkou porodní hmotností dle jednotlivých kategorií, absolutně a v přepočtu na 1 000 žen fer...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

Mortalita – pády (W00–W19)

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

Mortalita - nehody (V01–X59)

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

Analýzy a publikace

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)