Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 113

1.4.23 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.2 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle důvodu ukončení

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.15 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích porodů

... (UPT) podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství,... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.22 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.18 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích porodů

... důvodů podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství,... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.1 Potraty podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.17 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.12 Miniinterrupce podle počtu předchozích porodů

... Miniinterrupce podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství,... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.7 Potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, potrat, umělé ukončení těhotenství,... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.13 Miniinterrupce podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.14 Miniinterrupce podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.20 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktur... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktu... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková s...

1.4.8 Potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství,... ... spontánní, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.19 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.21 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích porodů

... těhotenství podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, mimoděložní těhotenství, poro... ... statistika, mimoděložní těhotenství, porod...

1.4.10 Samovolné potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhot... ... statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství...

1.4.6 Potraty podle počtu předchozích porodů

... Potraty podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, potrat,... ... statistika, potrat, porod...

1.4.9 Samovolné potraty podle počtu předchozích porodů

... potraty podle počtu předchozích porod... ...demografická statistika, potrat spontánní, p... ... statistika, potrat spontánní, porod...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

... podle druhu a počtu předchozích porodů, umělých přerušení těhotenství a samovolných potratů v kraji Vysočina v roce 2... ...demografická statistika, potrat spontánní, věková str...

1.5.7 Živě narození v a mimo manželství

...demografická statistika, porod,... ... statistika, porod,...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

1.4.3 Potraty podle věku ženy

...demografická statistika, potrat, věková s...

1.4.11 Samovolné potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat...

9.3.5 Pozitivní prenatální diagnostika plodu a další vývoj těhotenství

10.2 Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.3. Populační projekce

...demografická statistika, demografie, hustota...

1.4. Potraty

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.2.6 Zemřelí celkem

...demografická statistika, mortalita,...

Pohyb obyvatel

...demografická statistika, rodina - charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růs...

1.5.8 Narození podle vitality, způsobu porodu a porodní hmotnosti

... Narození podle vitality, způsobu porodu a porodní ... ... narozených podle vitality, způsobu porodu a porodní ... ...porod, porodní hmotnost, vedení porodu, v...

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

...demografická statistika, rodina - charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růs...

1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

...demografická statistika, fertilita,...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

...demografická statistika, mortalita,...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Hustota zalidnění

...demografická statistika, demografie, hustota...

Živě narození

...demografická statistika, narození živého dí...

Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

1.1.5 Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.7.2 Celková nezaměstnanost

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

Počet obyvatel k 31. 12.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, d...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

Úhrnná plodnost žen

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

...demografická statistika, mortalita, smrt,...

10. Indikátory zdravotní péče

1.1.3 Naděje dožití

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

Věkové kategorie obyvatelstva k 31. 12.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Věkové skupiny obyvatelstva k 31. 12.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.2.3 Narození celkem podle vitality

...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...demografická statistika, narození živého dítěte, věk matky...

1.5.2 Živě narození podle pohlaví

...demografická statistika, narození živého dí...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...demografická statistika, narození dítěte, věk mat...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.7.4 Obyvatelstvo pod hranicí chudoby a příjmová nerovnost

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické ...

1.5.1 Narození celkem podle pohlaví

...demografická statistika, narození ...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

...demografická statistika, mortalita,...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.5.5 Vývoj úhrnné plodnosti žen podle trvalého bydliště

...demografická statistika, plodnost,...

10.4 Úmrtí do 90 dnů po hospitalizaci

Průměrný věk matky

...demografická statistika, věk ...

1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

...demografická statistika, demografie, hustota...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19