Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 142

Hustota zalidnění

...demografická statistika, demografie, hustota... ... statistika, demografie, hustota... ... statistika, demografie, hustota populace...

1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

...demografická statistika, demografie, hustota... ... statistika, demografie, hustota... ... statistika, demografie, hustota populace...

1.3. Populační projekce

...demografická statistika, demografie, hustota... ... statistika, demografie, hustota... ... statistika, demografie, hustota populace...

Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

1.4. Potraty

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn... ... populace, populační charakteristiky, demografie, populační d...

Pohyb obyvatel

...demografická statistika, rodina – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst... ... – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst populace, migrace li...

Počet obyvatel k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, d... ... populace, populační charakteristiky, demografie...

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

...demografická statistika, rodina – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst... ... – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst populace, migrace li...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

2. Ukazatele zdravotního stavu

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické ... ... populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické fa...

Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo... ... populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, po...

1.1.5 Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

1.7.2 Celková nezaměstnanost

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá... ... populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdě...

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo... ... populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, po...

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá... ... populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdě...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn... ... populace, populační charakteristiky, demografie, populační d...

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

Věková struktura obyvatelstva

... potencionální podpory. Klíčová slova:demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v PDF... ... populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v P... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

Populační projekce

... statistický úřad Klíčová slova:demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, d... ... populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika výstup v PD... ...demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, d... ... populace, populační charakteristiky, demografie, populační d...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

1.4.12 Miniinterrupce podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.2.6 Zemřelí celkem

...demografická statistika, mortalita,...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

...demografická statistika, mortalita,...

1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

...demografická statistika, fertilita,...

9.2. Screeningové programy v onkologii

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

Živě narození

...demografická statistika, narození živého dí...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

...demografická statistika, mortalita,...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

...demografická statistika, mortalita,...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

Úhrnná plodnost žen

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

...demografická statistika, mortalita, smrt,...

1.1.3 Naděje dožití

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

...demografická statistika, potrat, věková s...

1.4.6 Potraty podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, potrat,...

1.2.3 Narození celkem podle vitality

...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

1.4.8 Potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...demografická statistika, narození živého dítěte, věk matky...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

...demografická statistika, potrat spontánní, věková str...

1.5.2 Živě narození podle pohlaví

...demografická statistika, narození živého dí...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...demografická statistika, narození dítěte, věk mat...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.4.1 Potraty podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.9 Samovolné potraty podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, potrat spontánní, p...

1.5.7 Živě narození v a mimo manželství

...demografická statistika, porod,...

1.5.1 Narození celkem podle pohlaví

...demografická statistika, narození ...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

1.4.2 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle důvodu ukončení

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.14 Miniinterrupce podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

1.5.5 Vývoj úhrnné plodnosti žen podle trvalého bydliště

...demografická statistika, plodnost,...

1.4.7 Potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.13 Miniinterrupce podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

1.4.11 Samovolné potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat...

Průměrný věk matky

...demografická statistika, věk ...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

1.4.15 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktur...

1.4.21 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, mimoděložní těhotenství, poro...

Celková mortalita

... pravidly a postupy. Klíčová slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v PD... ...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

1.4.10 Samovolné potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhot...

1.4.17 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.18 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.23 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.22 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.4.19 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

1.4.20 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

Narození a zemřelí do 1 roku věku

... – ECHI ukazatelů. Klíčová slova:demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu výstup v PDF... ...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

Ukazatele potratovosti

... – ECHI ukazatelů. Klíčová slova:demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimod... ...demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimod...

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

Mortalita - ostatní příčiny

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

Mortalita – pády (W00–W19)

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

Mortalita - nehody (V01–X59)

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

Analýzy a publikace

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)