Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 69

2.4.2 Mozková mrtvice

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ... ...cévní mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, vý... ... mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... úmrtnost, prevalence, incidence, výskyt...

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

... Incidence – mozková mr... ...cévní mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence, v... ... mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence,... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence,... ... cerebrovaskulární poruchy, incidence, výskyt...

6.2.20 Prevalence – mozková mrtvice

...cévní mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, p... ... mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy,...

11. Mobilita a migrace pacientů

... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy,...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy,...

1.1. Obyvatelstvo

...cévní mozková příhoda,... ... mozková příhoda, incidence...

Mozková mrtvice (I60–I64)

...cévní mozková příhoda...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

...cerebrovaskulární poruchy,...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... Výskyt astmatu... ... pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... úmrtnost, prevalence, incidence, výskyt...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... Výskyt CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:cerebrovaskulární poruchy, mortalita výstup v ... ...cerebrovaskulární poruchy,...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... Incidence astmatu... ... pneumologie, incidence,... ... pneumologie, incidence, výskyt...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

... Incidence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,... ... plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt...

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

... Incidence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, incidence,... ... ischemická choroba srdeční, incidence, výskyt...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko... ... choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... úmrtnost, prevalence, incidence, výskyt...

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

... Výskyt hazardního hraní v obecné po...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

...Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

2.2. Infekční onemocnění

...Výskyt chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a v přepočtu na oby...

Odhadovaný počet problémových uživatelů drog

2. Ukazatele zdravotního stavu

...Výskyt astmatu (dg. J45–J46) absolutně a v přepočtu na obyv...

2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

2.7. Indikátory ECHI

...Výskyt akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a standardizovaně na počet o...

6.1. Incidence dle diagnóz

... Incidence dle...

6.1.19 Incidence diabetu mellitu

... Incidence diabetu...

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Incidence – všechny zhoubné novotvary (C0... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... incidence...

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Incidence – zhoubný melanom kůže (C43... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... kůže, melanom, incidence...

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

... Incidence – mezoteliom (... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, incidence...

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, incidence...

2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

...Výskyt astmatu (dg. J45-J46) absolutně a standardizovaně na počet ob...

2.7.3 Chronická nemocnost

...Výskyt chronické obstrukční plicní nemoci (J40-J44, J47) absolutně a standardizovaně n...

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, incidence...

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... prostaty, incidence...

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

...Výskyt mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a standardizovaně na počet obyva...

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, incidence...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... jícnu, incidence...

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, incidence...

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... orgány ženské - nádory, incidence...

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... močového měchýře, incidence...

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

... Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, incidence...

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, nádory děložního čípku, incidence...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví...

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... hematologické nádory, incidence...

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

...Výskyt hazardního hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... Incidence nově zjištěných případů HIV/AI...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví...

Výskyt vrozených vývojových vad

...Výskyt vrozených vývojových va... ... péče. Sběr a vyhodnocení dat o výskytu vrozených vad v populaci je nepostradatelným dílem perinatologických, neo...

7.4. Místo úmrtí

...Incidence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby...

2.4. Další onemocnění

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... Výstupy jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Nár... ... incidence, prevalence,...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

...Incidence astmatu (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... okresy). Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

... myokardu, incidence...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

...incidence,...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ...

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

...Incidence astma (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

...Incidence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a standardizovaně na počet oby...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

...Incidence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 10 000 oby...