Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 68

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... Výskyt astmatu... ... Výskyt astmatu... ...astma, mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... úmrtnost, prevalence, incidence, výskyt...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... Incidence astmatu... ... Incidence astmatu... ...astma, pneumologie, incidence,... ... pneumologie, incidence,... ... pneumologie, incidence,... ... pneumologie, incidence, výskyt...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... Výskyt CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

Astma (J45–J46)

...Astma... ...astma,... ... pneumologie...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

... Incidence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,... ... plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

... Prevalence astmatu... ...astma, pneumologie,... ... pneumologie,...

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

... Incidence – mozková mr... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence,... ... cerebrovaskulární poruchy, incidence, výskyt...

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

... Incidence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, incidence,... ... ischemická choroba srdeční, incidence, výskyt...

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... Mortalita – astma (dg.... ... stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku astmatu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg.... ...astma, mortalita, pneumologie,... ... mortalita, pneumologie,...

2.4.2 Mozková mrtvice

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ... ... poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... úmrtnost, prevalence, incidence, výskyt...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko... ... choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... úmrtnost, prevalence, incidence, výskyt...

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

... Výskyt hazardního hraní v obecné po...

Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

...Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby...

7. Mortalita

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie,...

CHOPN (J40–J44)

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie...

2.2. Infekční onemocnění

...Výskyt chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a v přepočtu na oby...

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie,...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... astma (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

2. Ukazatele zdravotního stavu

... astmatu (dg. J45–J46) absolutně a v přepočtu na obyv... ...Výskyt astmatu (dg. J45–J46) absolutně a v přepočtu na obyv...

2.7. Indikátory ECHI

...Výskyt akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a standardizovaně na počet o...

6.1. Incidence dle diagnóz

... Incidence dle...

6.1.19 Incidence diabetu mellitu

... Incidence diabetu...

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Incidence – všechny zhoubné novotvary (C0... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... incidence...

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Incidence – zhoubný melanom kůže (C43... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... kůže, melanom, incidence...

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

... Incidence – mezoteliom (... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, incidence...

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, incidence...

2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

... astmatu (dg. J45-J46) absolutně a standardizovaně na počet ob... ...Výskyt astmatu (dg. J45-J46) absolutně a standardizovaně na počet ob...

2.7.3 Chronická nemocnost

...Výskyt chronické obstrukční plicní nemoci (J40-J44, J47) absolutně a standardizovaně n...

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, incidence...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... astma (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob... ...Incidence astma (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... prostaty, incidence...

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

...Výskyt mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a standardizovaně na počet obyva...

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, incidence...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... jícnu, incidence...

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, incidence...

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... orgány ženské - nádory, incidence...

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... močového měchýře, incidence...

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

... Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, incidence...

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, nádory děložního čípku, incidence...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví...

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... hematologické nádory, incidence...

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

...Výskyt hazardního hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:astma, chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita výstup v PDF... ...astma, chronická obstrukční plicní nemoc, mor...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... Incidence nově zjištěných případů HIV/AI...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví...

Výskyt vrozených vývojových vad

...Výskyt vrozených vývojových va... ... péče. Sběr a vyhodnocení dat o výskytu vrozených vad v populaci je nepostradatelným dílem perinatologických, neo...

1.1. Obyvatelstvo

... mozková příhoda, incidence...

7.4. Místo úmrtí

...Incidence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby...

2.4. Další onemocnění

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... Výstupy jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Nár... ... incidence, prevalence,...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

... astmatu (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob... ...Incidence astmatu (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

...astma, chronická obstrukční plicní nemoc, mor...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... okresy). Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

... myokardu, incidence...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

...incidence,...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ...

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

...Incidence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a standardizovaně na počet oby...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

...Incidence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 10 000 oby...