Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 16

Astma (J45–J46)

...Astma... ...astma,... ... pneumologie...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... Výskyt astmatu... ...astma, mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence, ...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... Incidence astmatu... ...astma, pneumologie, incidence,... ... pneumologie, incidence,...

6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

... Prevalence astmatu... ...astma, pneumologie,... ... pneumologie,...

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... Mortalita – astma (dg.... ... stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku astmatu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg.... ...astma, mortalita, pneumologie,... ... mortalita, pneumologie,...

7. Mortalita

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie,...

CHOPN (J40–J44)

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie...

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie,...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... astma (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:astma, chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita výstup v PDF... ...astma, chronická obstrukční plicní nemoc, mor...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... astma (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

...astma, chronická obstrukční plicní nemoc, mor...