Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

Definice

Screeningový program má za cíl plošné vyšetřování populace za účelem detekce potenciálního léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stádiích a to u osob, u kterých se prozatím neobjevily žádné klinické příznaky onemocnění. U karcinomu tlustého střeva a konečníku je tento program prokázaným nástrojem vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci.

Datové zdroje

Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Národní onkologický registr, Národní registr screeningu kolorektálního karcinomu

Klíčová slova:

Národní screeningové centrum, nádory tlustého střeva, nádory konečníku, nádory kolorekta, plošný screening