Screeningový program karcinomu prsu (C50)

Definice

Screeningový program má za cíl plošné vyšetřování populace za účelem detekce potenciálního léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stádiích a to u osob, u kterých se prozatím neobjevily žádné klinické příznaky onemocnění. U karcinomu prsu je tento program prokázaným nástrojem vedoucím ke snížení mortality onemocnění v populaci.

Datové zdroje

Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Národní onkologický registr, Národní registr screeningu karcinomu prsu

Klíčová slova:

Národní screeningové centrum, nádory prsu, plošný screening