Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

Definice

Screeningový program má za cíl plošné vyšetřování populace za účelem detekce potenciálního léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stádiích a to u osob, u kterých se prozatím neobjevily žádné klinické příznaky onemocnění. U karcinomu děložního hrdla je tento program prokázaným nástrojem vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci.

Datové zdroje

Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Národní onkologický registr, Národní registr screeningu karcinomu děložního hrdla

Klíčová slova:

Národní screeningové centrum, nádory děložního čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening