Vznik registrů a dodržování léčby zlepší péči v diabetologii

Aktuálně se na evropské úrovni hovoří o třech hlavních oblastech, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu péče a přístup k léčbě v oblasti diabetologie. Jedná se o diabetologické registry, dostupnost péče a inovací a o mnohaúrovňovou péči.


doc. Dušek: Národní diabetologický registr omezí zdravotníkům administrativuNa mezinárodním pracovním setkání Diabetes Evidence Initiative in Central Europe (DEICE) o nich v Praze 3. září diskutovali odborníci ze zemí tohoto regionu.

Kromě českých specialistů se schůzky účastnili také zástupci Maďarska, Chorvatska, Polska, Rumunska, Bulharska a Srbska, kteří hovořili o problémech zemí centrální Evropy s integrací moderní diabetologie do každodenní praxe. „Cílem setkání je vytvoření návrhů na zlepšení odborných lékařských postupů s ohledem na vytváření politiky nákladové efektivity a také diskuse, jakým způsobem návrhy na změny prezentovat politickým reprezentacím v jednotlivých zemích. Zabýváme se i vytvořením diabetologických strategií, vznikem a rozvojem informačních registrů či důslednějším dodržováním léčby ze strany diabetiků,“ uvedl prof. Nebojša M. Lalić, University of Belgrade, Srbsko, koordinátor DEICE.

Celý článek na webu tribune.cz

Související články

23. 9. 2019


Zpět