Výskyt nádorů sice výrazně stoupá, úmrtnost ale klesá. Velký potenciál má imunoterapie

Každý třetí obyvatel Česka onemocní v průběhu života rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. Přesto jsou onkologové optimističtí. Každý rok totiž přibývá pacientů, kteří žijí dlouho bez jakýchkoli příznaků anebo se vyléčí. Důvodem jsou hlavně nedávné pokroky – lepší a dostupnější léky, modernější přístroje i programy, které přispívají k včasnějšímu zachycení nemoci.


Pro každého pacienta je léčba onkologických onemocnění v současnosti uzpůsobená na míru. „Už umíme odhadnout, který pacient na kterou léčbu bude dobře reagovat, a umíme lépe odhadnout, jaká je jeho prognóza,“ říká Petra Tesařová z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Celý článek na webu ceskatelevize.cz

Výskyt nádorů sice výrazně stoupá, úmrtnost ale klesá. Velký potenciál má imunoterapie

incidence všech zhoubných nádorů, přepočet na 100 000 osob, údaje z období 1994–2015

Obrázek 1: Incidence všech typů zhoubných nádorů, přepočet na 100 000 osob, údaje z období 1994–2015. Zdroj: 6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97). Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

mortalita všech typů zhoubných nádorů, přepočet na 100 000 osob, údaje z období 1994–2015

Obrázek 2: Mortalita všech typů zhoubných nádorů, přepočet na 100 000 osob, údaje z období 1994–2015. Zdroj: 7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

22. 1. 2019


Zpět