Pozvánka na konferenci PREVON 2018

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR si Vás dovolují pozvat na 2. ročník konference PREVON 2018, která představí aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. Konference PREVON (PREvence Vážných ONemocnění) se bude konat ve dnech 13.–14. listopadu 2018 v TOP Hotelu Praha.


Konference PREVON 2018 je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění, který je spolufinancován Evropskou unií a navazuje na konferenci PREVON 2017, která se uskutečnila v Praze 25. září 2017.

Jedním z cílů konference PREVON 2018 je poskytnout prostor pro diskusi k pilotním projektům časného záchytu vážných onemocnění a k jejich aktuálnímu stavu realizace. Tyto projekty mají za cíl ověřit vhodnost zavedení konkrétních screeningových metod do podoby organizovaného celopopulačního screeningu. Dalším cílem je široce diskutovat stávající screeningové programy, jejich výsledky a pokroky, ale rovněž bariéry v přístupnosti a prostupnosti a možnosti budoucí optimalizace.

Webové stránky konference PREVON

9. 10. 2018


Zpět