Seminář Zdravotnické informační systémy ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví

Dne 6. února 2018 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR konal seminář věnovaný zdravotnickým informačním systémům ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví.  Na semináři se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.


Setkání bylo uspořádáno za účelem prezentace výsledků výstupu projektu Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748) pro podporu cílové skupiny projektu. Během  semináře byly představeny informační systémy vyvíjené ÚZIS ČR v rámci projektu OPZ NZIS, které budou hojně využívány výše zmiňovanými institucemi.

Celá reportáž na webu ÚZIS ČR

12. 2. 2018


Zpět