2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

Není dostupný, data jsou v přípravě


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.