2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Okres Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro: Muži celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihomoravský kraj 136 269 118 643 4 278 13 348 69 703 64 156 1 144 4 403 66 566 54 487 3 134 8 945
Blansko 8 816 7 306 361 1 149 3 796 3 404 89 303 5 020 3 902 272 846
Brno-město 67 527 60 126 1 568 5 833 36 705 34 092 476 2 137 30 822 26 034 1 092 3 696
Brno-venkov 18 336 15 763 618 1 955 8 289 7 638 117 534 10 047 8 125 501 1 421
Břeclav 11 191 9 597 440 1 154 5 622 5 120 122 380 5 569 4 477 318 774
Hodonín 14 253 12 079 694 1 480 6 979 6 338 176 465 7 274 5 741 518 1 015
Vyškov 8 282 7 133 290 859 4 398 4 012 79 307 3 884 3 121 211 552
Znojmo 7 864 6 639 307 918 3 914 3 552 85 277 3 950 3 087 222 641
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Okres Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro: Muži celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihomoravský kraj 28,87 25,13 0,91 2,83 30,39 27,97 0,50 1,92 27,43 22,45 1,29 3,69
Blansko 29,28 24,26 1,20 3,82 28,13 25,23 0,66 2,25 30,21 23,48 1,64 5,09
Brno-město 27,08 24,11 0,63 2,34 29,39 27,29 0,38 1,71 24,76 20,91 0,88 2,97
Brno-venkov 30,29 26,04 1,02 3,23 31,57 29,09 0,45 2,03 29,30 23,70 1,46 4,14
Břeclav 33,85 29,03 1,33 3,49 34,67 31,58 0,75 2,34 33,06 26,58 1,89 4,60
Hodonín 32,15 27,25 1,57 3,34 33,01 29,98 0,83 2,20 31,37 24,76 2,23 4,38
Vyškov 30,15 25,96 1,06 3,13 32,04 29,23 0,58 2,24 28,25 22,70 1,53 4,02
Znojmo 28,99 24,47 1,13 3,38 28,72 26,07 0,62 2,03 29,25 22,86 1,64 4,75
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Okres Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro: Muži celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihomoravský kraj 3,723 3,158 0,133 0,432 4,076 3,688 0,073 0,315 3,389 2,657 0,191 0,542
Blansko 4,520 3,698 0,176 0,647 4,535 4,019 0,105 0,412 4,508 3,437 0,233 0,837
Brno-město 3,121 2,691 0,096 0,334 3,472 3,164 0,055 0,253 2,769 2,217 0,137 0,415
Brno-venkov 4,258 3,610 0,144 0,504 4,851 4,444 0,059 0,347 3,805 2,971 0,210 0,624
Břeclav 4,943 4,217 0,176 0,550 5,534 5,024 0,109 0,402 4,373 3,440 0,241 0,693
Hodonín 4,917 4,108 0,244 0,566 5,297 4,738 0,135 0,423 4,571 3,533 0,343 0,695
Vyškov 3,984 3,340 0,134 0,510 4,481 3,993 0,076 0,413 3,487 2,688 0,191 0,608
Znojmo 3,476 2,814 0,171 0,491 3,631 3,181 0,085 0,366 3,319 2,444 0,259 0,616
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Okres Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro: Muži celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihomoravský kraj 47,1 45,9 53,7 55,7 49 48,1 53,1 60 45,1 43,2 53,9 53,6
Blansko 56,4 55,6 53,4 61,9 58,8 58,1 57,9 67 54,5 53,4 52 60
Brno-město 42,1 40,8 55,7 52,1 43,1 42,3 52,6 53,9 40,8 38,7 57 51
Brno-venkov 51,3 50,6 51,7 57 56,1 55,8 48,6 62,4 47,4 45,8 52,4 54,9
Břeclav 53,3 53 48,2 57,6 58,3 58,1 52,7 62,6 48,3 47,2 46,5 55,1
Hodonín 55,8 55 56,8 61,8 58,6 57,7 59,3 70,3 53,2 52,1 56 58
Vyškov 48,2 47 46,2 59,6 51,1 49,9 48 67,4 45 43,2 45,5 55,2
Znojmo 43,8 42 55,3 52,9 46,1 44,5 49,7 65,7 41,4 39 57,4 47,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)