2.1.3 Incidence novotvarů podle věku – ženy

Počet nově hlášených případů - absolutně
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
C05 Zhoubný novotvar patra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C00–C08 ZN dutiny ústní 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 8
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 5
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 1 1 0 2 13
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 8
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 3 6 8 10 10 11 10 67
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 3 1 8 1 3 21
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 4 7 1 4 1 3 26
C18–C21 ZN kolorekta 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 8 7 11 18 12 22 13 16 114
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 2 3 1 14
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 3 11
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 5
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 4 4 16
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 9 9 6 9 5 43
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 14 13 17 4 6 3 64
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 14 13 17 4 6 3 64
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C43 Zhoubný melanom kůže 0 0 0 0 1 2 0 1 2 2 3 5 11 7 3 4 1 5 47
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0 0 0 0 1 2 0 1 2 2 4 7 12 9 8 13 10 14 85
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0 0 0 0 0 1 3 5 9 8 22 39 58 90 102 100 97 87 621
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 7
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 6
C50 Zhoubný novotvar prsu 0 0 0 0 0 1 7 9 14 21 21 32 31 41 40 33 35 23 308
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 0 0 0 0 0 1 7 9 15 25 26 35 35 48 42 36 35 24 338
C51 Zhoubný novotvar vulvy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 4 2 15
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 0 0 0 0 0 0 4 3 5 3 2 1 4 5 1 0 2 1 31
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 0 0 0 1 12 51 51 36 21 12 6 2 4 2 1 2 1 0 202
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 6 15 10 9 12 6 3 76
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 5 7 7 1 3 3 3 37
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
C58 Zhoubný novotvar placenty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 4 9 8 8 8 2 47
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 4 0 3 4 3 19
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C71 Zhoubný novotvar mozku 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 2 0 11
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0 0 0 1 1 3 1 4 0 4 0 3 3 5 3 0 1 0 29
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1 7
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 0 1 10
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 2 5 13
C81 Hodgkinův lymfom 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8
C82 Folikulární lymfom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 8
C83 Non–folikulární lymfom 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 3 2 6 2 1 1 24
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 5 5 6 7 3 3 1 38
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 4 0 12
C91 Lymfoidní leukemie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 2 10
C92 Myeloidní leukemie 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 13
C93 Monocytická leukemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C91–C95 Leukémie 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 4 1 2 1 4 1 3 23
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 2 1 0 3 3 9 22 29 47 59 78 132 190 248 234 225 217 175 1 674
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 2 1 0 3 3 8 19 24 38 51 56 93 132 158 132 125 120 88 1 053
Počet nově hlášených případů - na 100 000 obyvatel
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0,5
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 15,4 0 1,5
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0,5
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1
C05 Zhoubný novotvar patra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0,5
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C00–C08 ZN dutiny ústní 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0 15 14,8 0 0 0 15,4 34 4,1
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 0 0 0 10,1 13,9 15,4 0 2
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 0 0 0 0,5
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 0 0 0 20,2 13,9 15,4 0 2,6
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 15,4 0 1
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 22,5 14,8 21,8 10,1 13,9 0 34 6,7
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 14,8 21,8 10,1 0 15,4 0 4,1
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0 0 0 0 0 0 0 6,1 8 0 60,8 22,5 44,5 58,2 100,8 138,8 169,2 170,2 34,3
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 0 0 15 7,4 21,8 10,1 111 15,4 51,1 10,7
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16,5 8,7 15 29,7 50,9 10,1 55,5 15,4 51,1 13,3
C18–C21 ZN kolorekta 0 0 0 0 0 0 0 6,1 32,1 16,5 69,5 52,6 81,6 130,9 120,9 305,3 200 272,4 58,3
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 10,1 0 0 0 1
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0 7,5 0 29,1 20,2 27,8 46,2 17 7,2
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 7,3 10,1 41,6 30,8 51,1 5,6
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 13,9 30,8 17 2,6
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 14,5 10,1 55,5 61,5 68,1 8,2
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 7,5 22,3 65,5 90,7 83,3 138,5 85,1 22
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0 0 0 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 1
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 22,5 103,9 94,6 171,3 55,5 92,3 51,1 32,8
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 22,5 103,9 94,6 171,3 55,5 92,3 51,1 32,8
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9 0 0 0,5
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9 0 0 1
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C43 Zhoubný melanom kůže 0 0 0 0 9,3 15 0 6,1 16,1 16,5 26,1 37,6 81,6 50,9 30,2 55,5 15,4 85,1 24,1
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0 0 0 0 9,3 15 0 6,1 16,1 16,5 34,7 52,6 89 65,5 80,6 180,4 153,8 238,3 43,5
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0 0 0 0 0 7,5 19,3 30,3 72,3 66 191 293,1 430,4 654,6 1 027,7 1 387,7 1 492,3 1 481,1 317,9
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 29,7 0 0 13,9 0 0 3,6
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0 0 0 13,7 0 0 0 0 0 0 8,7 0 0 0 0 41,6 15,4 0 3,1
C50 Zhoubný novotvar prsu 0 0 0 0 0 7,5 45 54,6 112,5 173,3 182,4 240,5 230 298,2 403 458 538,5 391,6 157,6
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 0 0 0 0 0 7,5 45 54,6 120,5 206,3 225,8 263 259,7 349,1 423,2 499,6 538,5 408,6 173
C51 Zhoubný novotvar vulvy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,3 7,3 20,2 41,6 61,5 34 7,7
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 0 0 0 0 17 1,5
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 0 0 0 0 0 0 25,7 18,2 40,2 24,8 17,4 7,5 29,7 36,4 10,1 0 30,8 17 15,9
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 0 0 0 13,7 112,1 383,3 327,5 218,3 168,7 99 52,1 15 29,7 14,5 10,1 27,8 15,4 0 103,4
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 0 0 0 0 0 0 0 0 24,1 41,3 60,8 45,1 111,3 72,7 90,7 166,5 92,3 51,1 38,9
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 0 0 0 0 0 0 6,4 12,1 8 8,3 26,1 37,6 51,9 50,9 10,1 41,6 46,2 51,1 18,9
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 17 1,5
C58 Zhoubný novotvar placenty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 0 0 0 0 0 0 0 6,1 8 0 43,4 7,5 29,7 65,5 80,6 111 123,1 34 24,1
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,2 0 15,4 0 2
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 0 0 0 0,5
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8,3 0 22,5 0 29,1 0 41,6 61,5 51,1 9,7
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0,5
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C71 Zhoubný novotvar mozku 0 0 0 0 9,3 0 6,4 0 8 8,3 0 7,5 14,8 7,3 10,1 0 30,8 0 5,6
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0 0 0 13,7 9,3 22,5 6,4 24,3 0 33 0 22,5 22,3 36,4 30,2 0 15,4 0 14,8
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 7,5 0 7,3 0 0 46,2 17 3,6
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0,5
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 21,8 20,2 41,6 0 17 5,1
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 13,9 0 0 1
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8,3 0 0 0 7,3 30,2 0 30,8 85,1 6,7
C81 Hodgkinův lymfom 0 0 0 0 0 7,5 12,8 0 16,1 8,3 0 15 0 0 0 0 0 0 4,1
C82 Folikulární lymfom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 8,7 7,5 7,4 0 10,1 13,9 30,8 0 4,1
C83 Non–folikulární lymfom 0 0 0 0 0 0 0 6,1 16,1 8,3 8,7 30,1 22,3 14,5 60,5 27,8 15,4 17 12,3
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7,4 14,5 0 0 0 0 2
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 0 0 0 0 1
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0 0 0 0 0 0 0 6,1 24,1 16,5 17,4 37,6 37,1 43,6 70,5 41,6 46,2 17 19,4
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 7,5 14,8 7,3 10,1 27,8 61,5 0 6,1
C91 Lymfoidní leukemie 9,6 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 15 0 7,3 0 27,8 0 34 5,1
C92 Myeloidní leukemie 0 0 0 0 0 7,5 0 12,1 0 8,3 0 15 7,4 7,3 10,1 27,8 15,4 17 6,7
C93 Monocytická leukemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C91–C95 Leukémie 9,6 11,6 0 0 0 7,5 0 12,1 0 8,3 8,7 30,1 7,4 14,5 10,1 55,5 15,4 51,1 11,8
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 19,1 11,6 0 41,2 28 67,6 141,3 175,9 377,6 487 677,3 992 1 409,9 1 803,9 2 357,7 3 122,4 3 338,5 2 979,2 856,8
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 19,1 11,6 0 41,2 28 60,1 122 145,6 305,3 420,9 486,3 698,9 979,5 1 149,3 1 330,0 1 734,7 1 846,2 1 498,1 539
Počet nově hlášených případů - % zjištěných případů podle věkových skupin
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 %
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 100,0 %
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 %
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C05 Zhoubný novotvar patra 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C00–C08 ZN dutiny ústní 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 25,0 % 100,0 %
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 %
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 100,0 %
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 %
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 23,1 % 15,4 % 23,1 % 7,7 % 7,7 % 0,0 % 15,4 % 100,0 %
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 25,0 % 37,5 % 12,5 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 100,0 %
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % 0,0 % 10,4 % 4,5 % 9,0 % 11,9 % 14,9 % 14,9 % 16,4 % 14,9 % 100,0 %
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 4,8 % 14,3 % 4,8 % 38,1 % 4,8 % 14,3 % 100,0 %
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 7,7 % 3,8 % 7,7 % 15,4 % 26,9 % 3,8 % 15,4 % 3,8 % 11,5 % 100,0 %
C18–C21 ZN kolorekta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 3,5 % 1,8 % 7,0 % 6,1 % 9,6 % 15,8 % 10,5 % 19,3 % 11,4 % 14,0 % 100,0 %
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 28,6 % 14,3 % 14,3 % 21,4 % 7,1 % 100,0 %
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % 27,3 % 18,2 % 27,3 % 100,0 %
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 20,0 % 100,0 %
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 12,5 % 6,3 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 100,0 %
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 2,3 % 7,0 % 20,9 % 20,9 % 14,0 % 20,9 % 11,6 % 100,0 %
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 4,7 % 21,9 % 20,3 % 26,6 % 6,3 % 9,4 % 4,7 % 100,0 %
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 4,7 % 21,9 % 20,3 % 26,6 % 6,3 % 9,4 % 4,7 % 100,0 %
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C43 Zhoubný melanom kůže 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 4,3 % 0,0 % 2,1 % 4,3 % 4,3 % 6,4 % 10,6 % 23,4 % 14,9 % 6,4 % 8,5 % 2,1 % 10,6 % 100,0 %
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 2,4 % 0,0 % 1,2 % 2,4 % 2,4 % 4,7 % 8,2 % 14,1 % 10,6 % 9,4 % 15,3 % 11,8 % 16,5 % 100,0 %
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 0,8 % 1,4 % 1,3 % 3,5 % 6,3 % 9,3 % 14,5 % 16,4 % 16,1 % 15,6 % 14,0 % 100,0 %
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 57,1 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 16,7 % 0,0 % 100,0 %
C50 Zhoubný novotvar prsu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 2,3 % 2,9 % 4,5 % 6,8 % 6,8 % 10,4 % 10,1 % 13,3 % 13,0 % 10,7 % 11,4 % 7,5 % 100,0 %
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 2,1 % 2,7 % 4,4 % 7,4 % 7,7 % 10,4 % 10,4 % 14,2 % 12,4 % 10,7 % 10,4 % 7,1 % 100,0 %
C51 Zhoubný novotvar vulvy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 6,7 % 13,3 % 20,0 % 26,7 % 13,3 % 100,0 %
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 100,0 %
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,9 % 9,7 % 16,1 % 9,7 % 6,5 % 3,2 % 12,9 % 16,1 % 3,2 % 0,0 % 6,5 % 3,2 % 100,0 %
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 5,9 % 25,2 % 25,2 % 17,8 % 10,4 % 5,9 % 3,0 % 1,0 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 100,0 %
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 6,6 % 9,2 % 7,9 % 19,7 % 13,2 % 11,8 % 15,8 % 7,9 % 3,9 % 100,0 %
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 5,4 % 2,7 % 2,7 % 8,1 % 13,5 % 18,9 % 18,9 % 2,7 % 8,1 % 8,1 % 8,1 % 100,0 %
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 100,0 %
C58 Zhoubný novotvar placenty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 0,0 % 10,6 % 2,1 % 8,5 % 19,1 % 17,0 % 17,0 % 17,0 % 4,3 % 100,0 %
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 %
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 5,3 % 0,0 % 15,8 % 0,0 % 21,1 % 0,0 % 15,8 % 21,1 % 15,8 % 100,0 %
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C71 Zhoubný novotvar mozku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % 0,0 % 9,1 % 18,2 % 9,1 % 9,1 % 0,0 % 18,2 % 0,0 % 100,0 %
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 3,4 % 10,3 % 3,4 % 13,8 % 0,0 % 13,8 % 0,0 % 10,3 % 10,3 % 17,2 % 10,3 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 100,0 %
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 14,3 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 42,9 % 14,3 % 100,0 %
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 30,0 % 20,0 % 30,0 % 0,0 % 10,0 % 100,0 %
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 23,1 % 0,0 % 15,4 % 38,5 % 100,0 %
C81 Hodgkinův lymfom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 12,5 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C82 Folikulární lymfom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 0,0 % 12,5 % 12,5 % 25,0 % 0,0 % 100,0 %
C83 Non–folikulární lymfom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 8,3 % 4,2 % 4,2 % 16,7 % 12,5 % 8,3 % 25,0 % 8,3 % 4,2 % 4,2 % 100,0 %
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 7,9 % 5,3 % 5,3 % 13,2 % 13,2 % 15,8 % 18,4 % 7,9 % 7,9 % 2,6 % 100,0 %
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 16,7 % 8,3 % 8,3 % 16,7 % 33,3 % 0,0 % 100,0 %
C91 Lymfoidní leukemie 10,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 20,0 % 100,0 %
C92 Myeloidní leukemie 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 15,4 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 15,4 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 15,4 % 7,7 % 7,7 % 100,0 %
C93 Monocytická leukemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C91–C95 Leukémie 4,3 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 8,7 % 0,0 % 4,3 % 4,3 % 17,4 % 4,3 % 8,7 % 4,3 % 17,4 % 4,3 % 13,0 % 100,0 %
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 1,3 % 1,7 % 2,8 % 3,5 % 4,7 % 7,9 % 11,4 % 14,8 % 14,0 % 13,4 % 13,0 % 10,5 % 100,0 %
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,8 % 1,8 % 2,3 % 3,6 % 4,8 % 5,3 % 8,8 % 12,5 % 15,0 % 12,5 % 11,9 % 11,4 % 8,4 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)