2.1.1 Incidence novotvarů podle diagnóz

Muži
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název Počet nově hlášených případů
Absolutně Na 100 000 obyvatel ASR (E) na 100 000 obyvatel
C00 Zhoubný novotvar rtu 0 0 0
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 4 2,2 2,1
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 2 1,1 1,5
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0 0 0
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 5 2,7 3
C05 Zhoubný novotvar patra 0 0 0
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 3 1,6 1,7
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 2 1,1 1,1
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0
C00–C08 ZN dutiny ústní 16 8,8 9,5
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 11 6 6,4
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 2 1,1 1,2
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0 0 0
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 4 2,2 2,1
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 17 9,3 9,7
C15 Zhoubný novotvar jícnu 14 7,7 8,4
C16 Zhoubný novotvar žaludku 18 9,9 12,2
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 3 1,6 2,1
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 85 46,7 57,4
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 23 12,6 15
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 43 23,6 28,9
C18–C21 ZN kolorekta 151 83 101,2
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 3 1,6 2,1
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 17 9,3 10,9
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 4 2,2 2,4
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 10 5,5 8,1
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 14 7,7 10,5
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 31 17 21,1
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 1 0,5 1
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0 0 0
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 8 4,4 4,6
C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey 0 0 0
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 117 64,3 70,8
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 117 64,3 70,8
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 1 0,5 0,5
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 1 0,5 0,5
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0 0 0
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 3 1,6 2,1
C43 Zhoubný melanom kůže 37 20,3 23,6
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 101 55,5 68
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 718 394,9 506,1
C45 Mezoteliom – mesothelioma 6 3,3 4,1
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0 0 0
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 3 1,6 1,7
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 6 3,3 4,2
C50 Zhoubný novotvar prsu 2 1,1 1,3
C60 Zhoubný novotvar pyje 5 2,7 3
C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty 302 166,1 186,7
C62 Zhoubný novotvar varlete 22 12,1 10,4
C63 Zhoubný novotvar jiných a neurč. mužských pohlavních orgánů 0 0 0
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 71 39 44,7
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 6 3,3 4,4
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 1 0,5 0,7
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 61 33,5 41,7
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 1 0,5 0,4
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0
C71 Zhoubný novotvar mozku 15 8,2 9,1
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 7 3,8 4
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0 0 0
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 4 2,2 2,9
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 3 1,6 1,9
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 6 3,3 4,2
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 3 1,6 2
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 21 11,5 14,1
C81 Hodgkinův lymfom 8 4,4 4,3
C82 Folikulární lymfom 4 2,2 2,7
C83 Non–folikulární lymfom 17 9,3 10,7
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 5 2,7 3
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 1 0,5 1
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 27 14,8 17,5
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 13 7,1 7,6
C91 Lymfoidní leukemie 15 8,2 9,5
C92 Myeloidní leukemie 7 3,8 3,7
C93 Monocytická leukemie 0 0 0
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0
C91–C95 Leukémie 22 12,1 13,2
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 1 785 981,6 1 181,1
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 1 067 586,8 674,9
Ženy
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název Počet nově hlášených případů
Absolutně Na 100 000 obyvatel ASR (E) na 100 000 obyvatel
C00 Zhoubný novotvar rtu 1 0,5 0,4
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0 0 0
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 3 1,5 1,2
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 1 0,5 0,4
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 2 1 1
C05 Zhoubný novotvar patra 1 0,5 0,4
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0 0 0
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0 0 0
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0
C00–C08 ZN dutiny ústní 8 4,1 3,5
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 4 2 2,1
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 1 0,5 0,5
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0 0 0
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0 0 0
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 5 2,6 2,6
C15 Zhoubný novotvar jícnu 2 1 0,9
C16 Zhoubný novotvar žaludku 13 6,7 6
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 8 4,1 3,5
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 67 34,3 31,7
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 21 10,7 10,4
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 26 13,3 12,3
C18–C21 ZN kolorekta 114 58,3 54,3
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 2 1 0,9
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 14 7,2 6,2
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 11 5,6 5,1
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 5 2,6 2,1
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 16 8,2 7,3
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 43 22 19,5
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0 0 0
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 2 1 1,2
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0 0 0
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0 0 0
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 64 32,8 29,6
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 64 32,8 29,6
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0 0 0
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 1 0,5 0,6
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 2 1 1
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 0 0 0
C43 Zhoubný melanom kůže 47 24,1 22,4
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 85 43,5 40
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 621 317,9 289
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0 0 0
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0 0 0
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 7 3,6 3,3
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 6 3,1 3,4
C50 Zhoubný novotvar prsu 308 157,6 147,5
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 338 173 162,6
C51 Zhoubný novotvar vulvy 15 7,7 6,8
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 3 1,5 1,3
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 31 15,9 14,7
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 202 103,4 95
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 76 38,9 37,2
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0 0 0
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 37 18,9 17,2
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 3 1,5 1,4
C58 Zhoubný novotvar placenty 0 0 0
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 47 24,1 22,3
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 4 2 1,9
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 1 0,5 0,5
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 19 9,7 8,7
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 1 0,5 0,4
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0
C71 Zhoubný novotvar mozku 11 5,6 5,2
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 29 14,8 13,8
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0 0 0
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 7 3,6 3,1
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 1 0,5 0,4
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 10 5,1 4,7
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 2 1 1
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 13 6,7 5,9
C81 Hodgkinův lymfom 8 4,1 4
C82 Folikulární lymfom 8 4,1 3,9
C83 Non–folikulární lymfom 24 12,3 11,8
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 4 2 1,8
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 2 1 0,8
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 38 19,4 18,3
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 12 6,1 5,5
C91 Lymfoidní leukemie 10 5,1 5,1
C92 Myeloidní leukemie 13 6,7 6,1
C93 Monocytická leukemie 0 0 0
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0
C91–C95 Leukémie 23 11,8 11,2
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 1 674 856,8 788
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 1 053 539 499
Celkem
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název Počet nově hlášených případů
Absolutně Na 100 000 obyvatel ASR (E) na 100 000 obyvatel
C00 Zhoubný novotvar rtu 1 0,3 0,3
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 4 1,1 0,9
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 5 1,3 1,2
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 1 0,3 0,3
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 7 1,9 1,9
C05 Zhoubný novotvar patra 1 0,3 0,2
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 3 0,8 0,8
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 2 0,5 0,6
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0
C00–C08 ZN dutiny ústní 24 6,4 6,2
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 15 4 4,1
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 3 0,8 0,8
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0 0 0
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 4 1,1 1
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 22 5,8 5,9
C15 Zhoubný novotvar jícnu 16 4,2 4,2
C16 Zhoubný novotvar žaludku 31 8,2 8,4
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 11 2,9 2,7
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 152 40,3 42
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 44 11,7 12,3
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 69 18,3 18,5
C18–C21 ZN kolorekta 265 70,3 72,8
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 5 1,3 1,3
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 31 8,2 8,1
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 15 4 4,2
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 15 4 4,2
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 30 8 8,4
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 74 19,6 20,1
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 1 0,3 0,3
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 2 0,5 0,6
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 8 2,1 2,1
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0 0 0
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 181 48 47,2
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 181 48 47,2
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 1 0,3 0,2
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 2 0,5 0,6
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 2 0,5 0,5
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 3 0,8 0,8
C43 Zhoubný melanom kůže 84 22,3 22,4
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 186 49,3 50,5
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 1 339 355 367,9
C45 Mezoteliom – mesothelioma 6 1,6 1,7
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0 0 0
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 10 2,7 2,5
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 12 3,2 3,6
C50 Zhoubný novotvar prsu 310 82,2 83,4
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 340 90,1 91,6
*C51 Zhoubný novotvar vulvy 15 7,7 6,8
*C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 3 1,5 1,3
*C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 31 15,9 14,7
*C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 202 103,4 95
*C54 Zhoubný novotvar těla děložního 76 38,9 37,2
*C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0 0 0
*C56 Zhoubný novotvar vaječníku 37 18,9 17,2
*C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 3 1,5 1,4
*C58 Zhoubný novotvar placenty 0 0 0
*C60 Zhoubný novotvar pyje 5 2,7 3
*C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty 302 166,1 186,7
*C62 Zhoubný novotvar varlete 22 12,1 10,4
*C63 Zhoubný novotvar jiných a neurč. mužských pohlavních orgánů 0 0 0
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 118 31,3 31,5
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 10 2,7 2,7
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 2 0,5 0,5
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 80 21,2 21,7
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 2 0,5 0,4
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0
C71 Zhoubný novotvar mozku 26 6,9 6,9
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 36 9,5 9,1
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0 0 0
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 11 2,9 2,9
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 4 1,1 1,1
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 16 4,2 4,5
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 5 1,3 1,4
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 34 9 9,5
C81 Hodgkinův lymfom 16 4,2 4,1
C82 Folikulární lymfom 12 3,2 3,3
C83 Non–folikulární lymfom 41 10,9 11
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 9 2,4 2,3
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 3 0,8 0,8
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 65 17,2 17,3
C86 Lymfom z T/NK–buněk, jiné určené typy 0 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 25 6,6 6,6
C91 Lymfoidní leukemie 25 6,6 7
C92 Myeloidní leukemie 20 5,3 5,1
C93 Monocytická leukemie 0 0 0
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0
C91–C95 Leukémie 45 11,9 12,1
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 3 459 917 934,3
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 2 120 562 566,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)