2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - absolutně
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání okres Celkem ohrožení
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 1 0 0 0 0 1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 1 8 2 2 0 0 0 13 0
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 1 1 1 0 0 0 1 4 0
IV. Nemoci z povolání kožní 1 2 0 1 0 2 0 6 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 1 0 0 1 0 0 2 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 3 12 4 3 1 2 1 26 0
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 2 1 1 0 0 2 6 0
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 1 0 0 1 0 0 2 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 8 1 0 0 1 1 11 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 8 7 0 1 0 0 16 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u žen celkem 0 19 9 1 2 1 3 35 0
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 1 0 0 0 0 1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 1 10 3 3 0 0 2 19 0
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 1 2 1 0 1 0 1 6 0
IV. Nemoci z povolání kožní 1 10 1 1 0 3 1 17 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 9 7 0 2 0 0 18 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání celkem 3 31 13 4 3 3 4 61 0
Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - na 100 000 nemocensky pojištěných osob
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání okres Celkem ohrožení
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 2,9 0 0 0 0 0,4 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 6 6,4 5,8 11,9 0 0 0 5,4 0
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 6 0,8 2,9 0 0 0 7,4 1,6 0
IV. Nemoci z povolání kožní 6 1,6 0 5,9 0 14,5 0 2,5 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 0,8 0 0 4,3 0 0 0,8 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 18,1 9,6 11,7 17,8 4,3 14,5 7,4 10,7 0
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 1,6 3,8 6,2 0 0 14,7 2,6 0
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0,8 0 0 4,7 0 0 0,9 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 6,4 3,8 0 0 7,3 7,3 4,8 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 6,4 26,7 0 4,7 0 0 7 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u žen celkem 0 15,2 34,3 6,2 9,5 7,3 22 15,3 0
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 1,7 0 0 0 0 0,2 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 3,3 4 5 9,1 0 0 7,4 4 0
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 3,3 0,8 1,7 0 2,3 0 3,7 1,3 0
IV. Nemoci z povolání kožní 3,3 4 1,7 3 0 10,9 3,7 3,6 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 3,6 11,6 0 4,5 0 0 3,8 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)