2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název okres Celkem
diagnózy diagnózy Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo
A02 Jiné inf. způsobené salmonelami 229 507 392 259 187 149 311 2 034
A03 Shigelóza 3 7 1 2 0 0 0 13
A37.0–1 Dávivý kašel – pertussis 8 66 77 15 15 23 2 206
A38 Spála – scarlatina 10 190 96 15 13 26 86 436
A69.2 Lymeská nemoc 29 109 70 77 8 30 41 364
A84 Vir.encefalitida přen.klíšťaty 1 15 13 1 0 0 1 31
B01 Varicella – plané neštovice 317 1 896 978 634 736 477 440 5 478
B15 Akutní hepatitida A 1 9 2 3 1 5 0 21
B16 Akutní hepatitida B 1 3 0 0 3 1 0 8
B17–B19 Ostatní virové hepatitidy 6 61 13 6 19 0 16 121
B26 Příušnice - parotitis epidemica 37 12 35 11 2 1 2 100
G00 Bakteriální meningitida NJ 3 7 2 2 3 1 0 18
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 obyvatel
Kód Název okres Celkem
diagnózy diagnózy Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo
A02 Jiné inf. způsobené salmonelami 212,4 134,5 184,9 225,4 120,2 165 274,5 173,7
A03 Shigelóza 2,8 1,9 0,5 1,7 0 0 0 1,1
A37.0–1 Dávivý kašel – pertussis 7,4 17,5 36,3 13,1 9,6 25,5 1,8 17,6
A38 Spála – scarlatina 9,3 50,4 45,3 13,1 8,4 28,8 75,9 37,2
A69.2 Lymeská nemoc 26,9 28,9 33 67 5,1 33,2 36,2 31,1
A84 Vir.encefalitida přen.klíšťaty 0,9 4 6,1 0,9 0 0 0,9 2,6
B01 Varicella – plané neštovice 294,1 503,2 461,4 551,7 473,1 528,1 388,4 467,9
B15 Akutní hepatitida A 0,9 2,4 0,9 2,6 0,6 5,5 0 1,8
B16 Akutní hepatitida B 0,9 0,8 0 0 1,9 1,1 0 0,7
B17–B19 Ostatní virové hepatitidy 5,6 16,2 6,1 5,2 12,2 0 14,1 10,3
B26 Příušnice – parotitis epidemica 34,3 3,2 16,5 9,6 1,3 1,1 1,8 8,5
G00 Bakteriální meningitida NJ 2,8 1,9 0,9 1,7 1,9 1,1 0 1,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)