2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

Absolutní počet
Kraj HIV AIDS
Hlavní město Praha 124 9
Středočeský 18 1
Jihočeský 7 2
Plzeňský 8 2
Karlovarský 1 1
Ústecký 15 1
Liberecký 4 1
Královéhradecký 2 0
Pardubický 6 0
Vysočina 8 0
Jihomoravský 12 2
Olomoucký 4 1
Zlínský 2 2
Moravskoslezský 21 2
Česká republika 232 24
Počet na 100 000 obyvatel
Kraj HIV AIDS
Hlavní město Praha 9,9 0,7
Středočeský 1,4 0,1
Jihočeský 1,1 0,3
Plzeňský 1,4 0,3
Karlovarský 0,3 0,3
Ústecký 1,8 0,1
Liberecký 0,9 0,2
Královéhradecký 0,4 0
Pardubický 1,2 0
Vysočina 1,6 0
Jihomoravský 1 0,2
Olomoucký 0,6 0,2
Zlínský 0,3 0,3
Moravskoslezský 1,7 0,2
Česká republika 2,2 0,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)