2.2.4 Hlášené případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - absolutně
Druh TBC Pohlaví okres Celkem
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo bezdomovci cizinci
TBC muži 2 12 2 0 2 3 4 2 0 27
dýchacího ženy 1 7 1 2 0 0 0 0 0 11
ústrojí celkem 3 19 3 2 2 3 4 2 0 38
TBC muži 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
jiná ženy 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
celkem 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
TBC muži 2 12 2 0 2 3 5 2 0 28
celkem ženy 2 7 1 2 0 0 1 0 0 13
celkem 4 19 3 2 2 3 6 2 0 41
Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - na 100 000 obyvatel
Druh TBC Pohlaví okres Celkem
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo bezdomovci cizinci
TBC muži 3,8 6,6 1,9 0 2,6 6,7 7,2 x x 4,7
dýchacího ženy 1,8 3,6 0,9 3,4 0 0 0 x x 1,8
ústrojí celkem 2,8 5 1,4 1,7 1,3 3,3 3,5 x x 3,2
TBC muži 0 0 0 0 0 0 1,8 x x 0,2
jiná ženy 1,8 0 0 0 0 0 1,7 x x 0,3
celkem 0,9 0 0 0 0 0 1,8 x x 0,3
TBC muži 3,8 6,6 1,9 0 2,6 6,7 8,9 x x 4,9
celkem ženy 3,7 3,6 0,9 3,4 0 0 1,7 x x 2,2
celkem 3,7 5 1,4 1,7 1,3 3,3 5,3 x x 3,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)