2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres Věková skupina Celkem
–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50 +
Blansko 0 4 14 2 7 6 2 0 0 35
Brno-město 0 8 22 11 9 6 0 0 0 56
Brno-venkov 0 2 17 17 12 4 1 0 0 53
Břeclav 0 3 10 8 7 4 1 0 0 33
Hodonín 0 1 4 3 2 3 0 0 0 13
Vyškov 0 3 4 1 4 0 1 0 0 13
Znojmo 0 5 22 14 16 3 4 0 0 64
Jihomoravský kraj 0 26 93 57 57 26 9 0 0 268
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres Věková skupina Celkem
–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50 +
Blansko 0 363,6 140 5 7 16,9 31 4 83,3 0 0 31,9
Brno-město 0 85,1 59,8 9,5 5,1 7,1 0 0 0 12,9
Brno-venkov 0 71,4 74,6 23,2 13,9 10,7 16 7 0 0 23,1
Břeclav 0 142,9 83,3 25,6 17 21 9 45 5 0 0 30,8
Hodonín 0 33,3 23,4 6,2 4,6 12,3 0 0 0 9,4
Vyškov 0 166,7 36,7 3,2 11 0 50 0 0 13,3
Znojmo 0 277,8 196,4 46,4 54,4 27,5 190,5 0 0 74,7
Jihomoravský kraj 0 116,1 76 15,2 12,3 12,2 33 0 0 21,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)