2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Celkem kojení Výlučně kojení Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců 6 týdnů 3 měsíce
Blansko 989 719 364 433 222 25
Brno-město 4 363 3 571 2 207 1 414 828 213
Brno-venkov 1 942 1 431 827 843 458 97
Břeclav 850 649 322 404 239 64
Hodonín 1 132 838 517 497 249 99
Vyškov 898 731 437 342 214 45
Znojmo 897 609 335 420 180 50
Jihomoravský kraj 11 071 8 548 5 009 4 353 2 390 593
Podíl (v %)
Kraj Celkem kojení Výlučně kojení Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců 6 týdnů 3 měsíce
Blansko 84,0 % 61,0 % 30,9 % 36,8 % 18,8 % 2,1 %
Brno-město 83,1 % 68,0 % 42,0 % 26,9 % 15,8 % 4,1 %
Brno-venkov 77,5 % 57,1 % 33,0 % 33,7 % 18,3 % 3,9 %
Břeclav 74,1 % 56,6 % 28,1 % 35,2 % 20,8 % 5,6 %
Hodonín 70,7 % 52,3 % 32,3 % 31,0 % 15,5 % 6,2 %
Vyškov 81,6 % 66,4 % 39,7 % 31,1 % 19,4 % 4,1 %
Znojmo 74,8 % 50,8 % 27,9 % 35,0 % 15,0 % 4,2 %
Jihomoravský kraj 79,2 % 61,1 % 35,8 % 31,1 % 17,1 % 4,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)