2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
Muži Blansko 16 30,1
Brno-město 65 35,8
Brno-venkov 26 24,8
Břeclav 14 24,8
Hodonín 18 23,5
Vyškov 2 4,5
Znojmo 12 21,5
Celkem 153 26,7
Ženy Blansko 16 29,2
Brno-město 94 48,1
Brno-venkov 43 40,1
Břeclav 12 20,5
Hodonín 20 25,3
Vyškov 10 21,9
Znojmo 24 41,8
Celkem 219 36,6
Celkem Blansko 32 29,7
Brno-město 159 42,2
Brno-venkov 69 32,6
Břeclav 26 22,6
Hodonín 38 24,4
Vyškov 12 13,3
Znojmo 36 31,8
Celkem 372 31,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)