2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

Absolutně
Okres neudáno 1.– 12. týden 13.– 22. týden 23. týden a více Celkem
Blansko 204 687 202 4 1 097
Brno-město 2 184 1 654 473 25 4 336
Brno-venkov 985 981 317 7 2 290
Břeclav 187 634 242 7 1 070
Hodonín 98 798 474 12 1 382
Vyškov 188 577 202 13 980
Znojmo 57 593 202 5 857
Jihomoravský kraj 4 007 6 038 2 163 76 12 284
Podíl (v %)
Okres neudáno 1.– 12. týden 13.– 22. týden 23. týden a více Celkem
Blansko 18,6 % 62,6 % 18,4 % 0,4 % 100,0 %
Brno-město 50,4 % 38,1 % 10,9 % 0,6 % 100,0 %
Brno-venkov 43,0 % 42,8 % 13,8 % 0,3 % 100,0 %
Břeclav 17,5 % 59,3 % 22,6 % 0,7 % 100,0 %
Hodonín 7,1 % 57,7 % 34,3 % 0,9 % 100,0 %
Vyškov 19,2 % 58,9 % 20,6 % 1,3 % 100,0 %
Znojmo 6,7 % 69,2 % 23,6 % 0,6 % 100,0 %
Jihomoravský kraj 32,6 % 49,2 % 17,6 % 0,6 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)