2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění
Druh léčby DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13)
0–14 let 15–19 let 20 let a více
jen dietou 0 0 0 3 253 178
PAD - deriváty sulfonylmočoviny 0 0 18 8 630 144
PAD - metformin 0 3 333 21 629 135
PAD - glinidy 0 0 22 680 7
PAD - glitazony 0 0 37 813 0
PAD - akarbóza 0 0 0 176 5
PAD - inhibitory DPP-IV 0 0 30 2 385 5
inkretinová mimetika 0 0 20 830 0
inzulin - konvenčně 0 0 656 3 726 147
inzulin - intenzifikovaně 111 70 3 112 2 898 94
inzulin - pumpou 25 29 349 40 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)