2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, muži
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0–14 let 15–19 let 20 let a více
Blansko 0 2 285 3 679 25 3 991
Brno-město 74 53 1 963 17 219 304 19 613
Brno-venkov 0 0 343 5 612 56 6 011
Břeclav 0 0 109 3 671 59 3 839
Hodonín 8 5 212 6 070 44 6 339
Vyškov 0 0 80 1 653 64 1 797
Znojmo 0 0 216 5 052 59 5 327
Celkem 82 60 3 208 42 956 611 46 917
Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, ženy
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0–14 let 15–19 let 20 let a více
Blansko 0 2 345 4 410 23 4 780
Brno-město 62 47 2 185 17 247 348 19 889
Brno-venkov 0 0 331 5 619 48 5 998
Břeclav 0 0 106 3 591 47 3 744
Hodonín 5 5 175 7 888 17 8 090
Vyškov 0 0 104 2 083 27 2 214
Znojmo 0 0 175 6 092 35 6 302
Celkem 67 54 3 421 46 930 545 51 017
Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, celkem
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0–14 let 15–19 let 20 let a více
Blansko 0 4 630 8 089 48 8 771
Brno-město 136 100 4 148 34 466 652 39 502
Brno-venkov 0 0 674 11 231 104 12 009
Břeclav 0 0 215 7 262 106 7 583
Hodonín 13 10 387 13 958 61 14 429
Vyškov 0 0 184 3 736 91 4 011
Znojmo 0 0 391 11 144 94 11 629
Celkem 149 114 6 629 89 886 1 156 97 934

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)