2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

Úmrtnost
Okres muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Blansko 16 30,2 9 16,5 25 23,2
Brno-město 48 26,4 30 15,4 78 20,7
Brno-venkov 36 34,7 11 10,4 47 22,4
Břeclav 23 40,8 9 15,4 32 27,9
Hodonín 27 35,2 6 7,6 33 21,2
Vyškov 10 22,5 2 4,4 12 13,3
Znojmo 34 60,8 15 26,2 49 43,3
Celkem 194 33,9 82 13,7 276 23,6
Prevalence
Okres muži ženy celkem
absolutně na 1000 obyvatel absolutně na 1000 obyvatel absolutně na 1000 obyvatel
Blansko 5 093 96,2 1 449 26,5 6 542 60,8
Brno-město 5 275 29 5 001 25,6 10 276 27,2
Brno-venkov 1 643 15,8 1 055 9,9 2 698 12,9
Břeclav 1 486 26,4 1 244 21,3 2 730 23,8
Hodonín 2 249 29,3 1 736 21,9 3 985 25,6
Vyškov 939 21,1 669 14,7 1 608 17,9
Znojmo 3 679 65,8 2 427 42,3 6 106 53,9
Celkem 20 364 35,6 13 581 22,8 33 945 29
Incidence
Okres muži ženy celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 0 0 0 0 0 0
Brno-město 499 27,4 524 26,8 1 023 27,1
Brno-venkov 50 4,8 53 5 103 4,9
Břeclav 234 41,6 133 22,7 367 32
Hodonín 192 25 94 11,9 286 18,3
Vyškov 52 11,7 33 7,2 85 9,4
Znojmo 853 152,6 311 54,2 1 164 102,8
Celkem 1 880 32,9 1 148 19,2 3 028 25,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)