2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

Úmrtnost
Okres muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Blansko . . . . . .
Brno-město . . . . . .
Brno-venkov . . . . . .
Břeclav . . . . . .
Hodonín . . . . . .
Vyškov . . . . . .
Znojmo . . . . . .
Celkem . . . . . .
Prevalence
Okres muži ženy celkem
absolutně na 1000 obyvatel absolutně na 1000 obyvatel absolutně na 1000 obyvatel
Blansko 1 115 21,1 1 928 35,3 3 043 28,3
Brno-město 1 726 9,5 2 464 12,6 4 190 11,1
Brno-venkov 928 8,9 1 163 11 2 091 10
Břeclav 248 4,4 379 6,5 627 5,5
Hodonín 793 10,3 1 220 15,4 2 013 12,9
Vyškov 500 11,3 573 12,6 1 073 11,9
Znojmo 642 11,5 792 13,8 1 434 12,7
Celkem 5 952 10,4 8 519 14,3 14 471 12,4
Incidence
Okres muži ženy celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 0 0 0 0 0 0
Brno-město 188 10,3 301 15,4 489 13
Brno-venkov 38 3,7 67 6,3 105 5
Břeclav 22 3,9 26 4,4 48 4,2
Hodonín 53 6,9 109 13,8 162 10,4
Vyškov 35 7,9 21 4,6 56 6,2
Znojmo 64 11,4 72 12,6 136 12
Celkem 400 7 596 10 996 8,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)