2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

Není dostupný, data jsou v přípravě


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.