9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20)

Počet
Kraj Muži Ženy Celkem
Věková skupina Celkem Věková skupina Celkem Věková skupina Celkem
50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+
Brno-město 1 307 1 498 1 406 1 383 1 158 607 394 222 7 975 2 049 2 361 2 309 2 337 1 785 1 013 701 382 12 937 3 356 3 859 3 715 3 720 2 943 1 620 1 095 604 20 912
Blansko 555 561 570 527 362 202 128 30 2 935 639 772 831 717 558 313 197 87 4 114 1 194 1 333 1 401 1 244 920 515 325 117 7 049
Brno-venkov 749 793 846 886 656 259 204 90 4 483 965 1 042 1 130 1 120 792 450 317 165 5 981 1 714 1 835 1 976 2 006 1 448 709 521 255 10 464
Břeclav 498 536 563 481 281 142 85 31 2 617 671 731 720 662 444 250 154 73 3 705 1 169 1 267 1 283 1 143 725 392 239 104 6 322
Hodonín 793 894 837 656 415 211 106 46 3 958 1 065 1 200 1 185 997 695 381 210 107 5 840 1 858 2 094 2 022 1 653 1 110 592 316 153 9 798
Vyškov 330 381 344 331 226 113 70 33 1 828 552 563 558 449 319 183 112 61 2 797 882 944 902 780 545 296 182 94 4 625
Znojmo 467 632 616 573 353 177 115 54 2 987 607 797 828 725 477 315 235 159 4 143 1 074 1 429 1 444 1 298 830 492 350 213 7 130
Pokrytí (v %)
Kraj Muži Ženy Celkem
Věková skupina Celkem Věková skupina Celkem Věková skupina Celkem
50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+
Brno-město 11,9 % 25,2 % 25,4 % 27,1 % 27,1 % 24,3 % 20,4 % 14,7 % 22,7 % 17,8 % 35,8 % 34,4 % 33,2 % 32,6 % 27,4 % 20,3 % 11,4 % 28,4 % 14,9 % 30,8 % 30,3 % 30,6 % 30,2 % 26,1 % 20,3 % 12,4 % 25,9 %
Blansko 16,5 % 32,5 % 32,7 % 36,1 % 33,8 % 29,9 % 26,7 % 14,5 % 29,4 % 20,7 % 42,0 % 44,4 % 40,8 % 39,1 % 29,6 % 23,0 % 11,7 % 34,3 % 18,5 % 37,3 % 38,8 % 38,6 % 36,8 % 29,7 % 24,3 % 12,5 % 32,1 %
Brno-venkov 11,7 % 25,2 % 26,3 % 28,3 % 29,4 % 24,2 % 23,8 % 15,9 % 23,5 % 16,3 % 31,6 % 32,3 % 32,5 % 27,9 % 24,6 % 19,1 % 12,1 % 26,4 % 13,9 % 28,4 % 29,4 % 30,5 % 28,6 % 24,4 % 20,8 % 13,2 % 25,0 %
Břeclav 13,3 % 26,8 % 27,5 % 27,9 % 25,5 % 23,2 % 22,0 % 14,6 % 23,7 % 18,7 % 35,5 % 36,0 % 32,5 % 29,9 % 23,5 % 16,9 % 8,9 % 28,1 % 16,0 % 31,3 % 31,8 % 30,4 % 28,1 % 23,4 % 18,6 % 10,2 % 26,1 %
Hodonín 15,0 % 30,1 % 31,3 % 30,4 % 29,8 % 23,2 % 17,2 % 12,9 % 25,9 % 21,3 % 41,3 % 39,1 % 37,3 % 31,4 % 24,6 % 16,2 % 10,6 % 30,8 % 18,0 % 35,7 % 35,3 % 34,2 % 30,7 % 24,1 % 16,5 % 11,2 % 28,6 %
Vyškov 11,5 % 24,8 % 23,7 % 25,1 % 27,8 % 20,6 % 17,2 % 11,0 % 21,4 % 20,3 % 36,8 % 36,7 % 32,3 % 29,2 % 20,7 % 15,4 % 10,1 % 27,9 % 15,8 % 30,9 % 30,3 % 28,9 % 28,6 % 20,7 % 16,0 % 10,4 % 25,0 %
Znojmo 13,3 % 31,6 % 31,9 % 32,7 % 33,2 % 29,6 % 28,6 % 23,9 % 28,2 % 18,2 % 38,6 % 40,4 % 38,0 % 36,6 % 32,7 % 28,7 % 21,1 % 33,3 % 15,7 % 35,1 % 36,3 % 35,5 % 35,1 % 31,5 % 28,7 % 21,8 % 31,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)