9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50)

Počet
Okres Věková skupina Celkem Kategorie 45–69
45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+
Brno-město 3 832 3 752 4 289 4 229 4 211 2 882 1 519 707 185 25 606 20 313
Blansko 1 094 1 026 1 127 1 229 1 088 700 355 153 27 6 799 5 564
Brno-venkov 2 265 1 958 2 058 2 088 1 910 1 267 495 148 35 12 224 10 279
Břeclav 1 375 1 263 1 395 1 318 1 073 634 222 53 13 7 346 6 424
Hodonín 1 575 1 466 1 635 1 533 1 324 698 319 104 10 8 664 7 533
Vyškov 900 885 984 915 777 468 200 60 11 5 200 4 461
Znojmo 1 166 1 013 1 312 1 252 1 026 564 259 84 31 6 707 5 769
Pokrytí (v %)
Kraj Věková skupina Celkem Kategorie 45–69
45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+
Brno-město 63,4 % 65,2 % 64,4 % 62,4 % 59,8 % 51,2 % 40,0 % 20,4 % 5,3 % 53,3 % 62,9 %
Blansko 63,3 % 67,9 % 65,7 % 65,5 % 61,0 % 48,6 % 32,8 % 16,3 % 3,4 % 53,8 % 64,6 %
Brno-venkov 65,2 % 64,0 % 64,3 % 61,4 % 56,2 % 44,2 % 27,2 % 9,6 % 2,2 % 51,1 % 62,2 %
Břeclav 71,9 % 68,9 % 66,4 % 63,9 % 50,7 % 40,1 % 22,0 % 5,9 % 1,6 % 52,3 % 64,3 %
Hodonín 66,4 % 64,3 % 63,1 % 57,7 % 53,2 % 35,8 % 18,6 % 7,2 % 1,0 % 48,4 % 60,9 %
Vyškov 64,8 % 62,7 % 64,0 % 59,1 % 53,6 % 41,5 % 22,7 % 7,4 % 1,5 % 49,2 % 60,9 %
Znojmo 61,6 % 60,7 % 62,6 % 61,8 % 53,7 % 42,6 % 25,0 % 10,2 % 3,1 % 49,8 % 60,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)