9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53)

Počet
Kraj Věková skupina Celkem Kategorie 25–59
25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+
Brno-město 7 862 9 312 9 859 7 307 6 445 5 531 5 330 4 862 4 533 3 013 1 601 823 245 66 723 51 646
Blansko 2 174 2 452 2 750 2 264 1 742 1 420 1 376 1 259 952 612 317 141 40 17 499 14 178
Brno-venkov 4 144 4 915 5 997 4 638 3 608 2 872 2 632 2 421 2 139 1 300 612 255 78 35 611 28 806
Břeclav 2 366 2 627 3 083 2 543 2 226 1 845 1 793 1 515 1 126 611 216 70 28 20 049 16 483
Hodonín 2 895 2 954 3 539 3 038 2 651 2 124 1 949 1 723 1 301 724 287 87 34 23 306 19 150
Vyškov 2 005 2 104 2 429 1 967 1 542 1 249 1 198 1 031 760 430 217 74 17 15 023 12 494
Znojmo 2 263 2 233 2 607 2 352 1 869 1 479 1 580 1 422 1 181 584 262 90 34 17 956 14 383
Pokrytí (v %)
Kraj Věková skupina Celkem Kategorie 25–59
25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+
Brno-město 59,0 % 60,5 % 59,7 % 57,3 % 53,5 % 47,9 % 40,7 % 36,3 % 33,0 % 29,3 % 22,2 % 12,7 % 4,1 % 44,0 % 54,6 %
Blansko 63,9 % 61,0 % 60,8 % 59,1 % 52,6 % 46,1 % 37,5 % 33,6 % 27,1 % 22,5 % 15,8 % 8,2 % 3,0 % 42,8 % 54,9 %
Brno-venkov 62,2 % 61,5 % 60,9 % 59,3 % 54,6 % 48,6 % 40,3 % 34,9 % 32,3 % 25,9 % 17,8 % 8,8 % 3,0 % 45,2 % 56,1 %
Břeclav 63,9 % 62,9 % 62,9 % 60,1 % 58,0 % 51,5 % 42,8 % 36,8 % 29,2 % 21,5 % 11,2 % 4,4 % 2,1 % 45,2 % 57,6 %
Hodonín 57,4 % 57,0 % 56,1 % 53,3 % 51,1 % 42,5 % 34,7 % 30,8 % 25,7 % 18,1 % 9,6 % 3,6 % 1,7 % 38,8 % 50,4 %
Vyškov 66,6 % 64,7 % 62,8 % 61,2 % 55,1 % 46,0 % 38,7 % 33,2 % 27,6 % 20,9 % 13,3 % 5,4 % 1,5 % 44,2 % 56,9 %
Znojmo 60,9 % 56,9 % 55,9 % 55,4 % 50,8 % 44,3 % 39,1 % 34,6 % 32,3 % 23,3 % 14,1 % 5,6 % 2,3 % 42,0 % 52,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)