9.3.4 Živě narození s vrozenou vadou

Živě narození (absolutně)
Okres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Blansko 40 26 41 37 39 30 25 29 32 42 47 41 51 32
Brno-město 63 71 100 110 104 94 76 111 118 122 138 134 127 125
Brno-venkov 34 43 36 53 41 46 48 61 55 51 72 76 50 48
Břeclav 27 28 31 40 25 16 29 29 24 34 24 20 30 39
Hodonín 31 52 37 65 48 49 49 54 42 46 48 54 51 58
Vyškov 57 59 64 68 34 45 33 47 44 62 56 54 50 59
Znojmo 24 16 24 16 22 22 19 47 54 58 46 35 32 27
Jihomoravský kraj 276 295 333 389 313 302 282 381 371 418 436 417 392 392
Podíl (na 1 000 živě narozených)
Okres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Blansko 44,1 28,8 43,5 38 39 29,6 23,9 25,7 25,4 35,2 38,1 36,9 44 27
Brno-město 20,1 21,9 29,2 32,7 28,9 24,1 18,7 26,4 26,3 26,6 30,6 30,4 29,1 29
Brno-venkov 24,8 29,8 24,5 35,4 24,9 25,6 25 27,7 22,3 21,2 29,5 33 22 20,1
Břeclav 25,4 27,9 30,8 38,7 21,4 14,2 24,9 27 20,3 28,1 19,8 18,1 27,2 35,4
Hodonín 23,5 41 26,4 50,7 35 35,4 34 34,8 26,9 30,6 32,4 37,5 35,2 41,8
Vyškov 77,6 79,8 79,1 88,2 40,1 54,5 40,6 51,2 44,2 61,9 56,5 57,9 55 61,8
Znojmo 23 15,6 23,7 14,8 21,5 20,1 17,8 36,5 43,5 46,4 39,5 31,3 29,5 25
Jihomoravský kraj 28,8 30,6 33,1 38,9 29,4 27,1 24,5 30,8 28,1 31,8 33,4 33,6 31,8 31,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)