9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
–(23+6) 2 0 2 0 0 0
(24+0)–(24+6) 1 0 1 1 0 0
(25+0)–(25+6) 1 1 1 1 0 1
(26+0)–(26+6) 2 1 2 2 0 1
(27+0)–(27+6) 4 2 3 4 0 2
(28+0)–(28+6) 6 5 6 6 1 5
(29+0)–(29+6) 9 8 9 9 1 7
(30+0)–(30+6) 7 5 7 7 1 5
(31+0)–(31+6) 10 10 10 11 1 10
(32+0)–(32+6) 15 14 15 18 0 14
(33+0)–(33+6) 21 21 21 22 0 21
(34+0)–(34+6) 34 34 34 34 3 33
(35+0)–(35+6) 57 51 57 58 4 55
(36+0)–(36+6) 105 96 106 109 18 100
(37+0)–(37+6) 220 197 220 221 28 205
(38+0)–(38+6) 510 454 511 508 75 489
(39+0)–(39+6) 1 009 877 1 010 1 014 231 953
(40+0)–(40+6) 1 331 1 184 1 330 1 335 365 1 268
(41+0)–(41+6) 765 680 766 775 283 744
(42+0)–(42+6) 172 156 172 173 113 159
(43+0)–(43+6) 3 2 3 4 0 3
(44+0)–(44+6) 1 0 1 1 0 0
(45+0)+ 1 1 1 1 1 1
celkem 4 286 3 799 4 288 4 314 1 125 4 076
screening neproveden 105 592 103 77 3 266 315
novorozenci celkem 4 391 4 391 4 391 4 391 4 391 4 391
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
–(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)–(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)–(25+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)–(26+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)–(27+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)–(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(29+0)–(29+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 %
(30+0)–(30+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,1 %
(31+0)–(31+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,2 %
(32+0)–(32+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0,3 %
(33+0)–(33+6) 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,5 %
(34+0)–(34+6) 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,1 % 0,8 %
(35+0)–(35+6) 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 0,1 % 1,3 %
(36+0)–(36+6) 2,4 % 2,2 % 2,4 % 2,5 % 0,4 % 2,3 %
(37+0)–(37+6) 5,0 % 4,5 % 5,0 % 5,0 % 0,6 % 4,7 %
(38+0)–(38+6) 11,6 % 10,3 % 11,6 % 11,6 % 1,7 % 11,1 %
(39+0)–(39+6) 23,0 % 20,0 % 23,0 % 23,1 % 5,3 % 21,7 %
(40+0)–(40+6) 30,3 % 27,0 % 30,3 % 30,4 % 8,3 % 28,9 %
(41+0)–(41+6) 17,4 % 15,5 % 17,4 % 17,6 % 6,4 % 16,9 %
(42+0)–(42+6) 3,9 % 3,6 % 3,9 % 3,9 % 2,6 % 3,6 %
(43+0)–(43+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(44+0)–(44+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 97,6 % 86,5 % 97,7 % 98,2 % 25,6 % 92,8 %
screening neproveden 2,4 % 13,5 % 2,3 % 1,8 % 74,4 % 7,2 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)