9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00–Q07, nervové soustavy 0 0 0 3 3
Q10–Q18, oka, ucha, obličeje a krku 0 0 0 1 1
Q20–Q28, oběhové soustavy 3 2 0 70 75
Q30–Q34, dýchací soustavy 1 0 0 1 2
Q35–Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 0 0 0 8 8
Q38–Q45, jiné VV trávicí soustavy 1 0 0 8 9
Q50–Q56, pohlavních orgánů 0 3 0 24 27
Q60–Q64, močové soustavy 0 0 0 13 13
Q65–Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 3 1 0 28 32
Q80–Q89, jiné VV 0 0 0 6 6
Q90–Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 1 0 0 0 1
Celkem 9 6 0 162 177

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)