9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

Absolutně
Kraj <14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Hlavní město Praha 1 78 636 2 701 5 086 2 915 478 22 1 11 918
Středočeský 1 184 1 160 3 325 4 095 2 141 287 8 0 11 201
Jihočeský 1 113 668 1 648 1 882 834 110 3 0 5 259
Plzeňský 1 82 513 1 380 1 462 657 81 3 0 4 179
Karlovarský 0 83 374 711 605 358 67 1 0 2 199
Ústecký 0 299 1 199 2 028 1 951 1 033 158 6 0 6 674
Liberecký 1 101 537 1 122 1 323 618 105 3 0 3 810
Královéhradecký 0 102 549 1 298 1 380 700 109 3 0 4 141
Pardubický 0 89 521 1 520 1 583 745 96 4 0 4 558
Vysočina 0 77 449 1 248 1 249 541 66 10 0 3 640
Jihomoravský 2 115 771 2 347 2 691 1 210 143 7 0 7 286
Olomoucký 0 122 629 1 652 1 849 867 128 3 1 5 251
Zlínský 21 54 496 1 674 1 782 876 142 8 0 5 053
Moravskoslezský 1 306 1 497 3 269 3 098 1 376 218 12 0 9 777
Celkem ČR 29 1 805 9 999 25 923 30 036 14 871 2 188 93 2 84 946
Podíl (v %)
Kraj <14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Hlavní město Praha 50,0 % 57,4 % 73,5 % 81,3 % 84,8 % 85,3 % 83,4 % 88,0 % 33,3 % 83,1 %
Středočeský 33,3 % 61,7 % 73,3 % 80,5 % 80,2 % 80,0 % 76,9 % 72,7 % 0 79,0 %
Jihočeský 50,0 % 72,4 % 79,1 % 86,9 % 86,4 % 84,3 % 81,5 % 60,0 % 0 84,7 %
Plzeňský 100,0 % 61,7 % 68,3 % 77,4 % 75,1 % 74,2 % 62,3 % 60,0 % 0 74,1 %
Karlovarský 0 62,4 % 74,9 % 82,1 % 83,7 % 83,1 % 89,3 % 50,0 % 0 80,6 %
Ústecký 0 69,9 % 76,2 % 85,0 % 86,9 % 86,6 % 80,6 % 85,7 % 0 83,1 %
Liberecký 50,0 % 75,9 % 83,0 % 88,8 % 91,1 % 87,8 % 89,7 % 100,0 % 0 88,2 %
Královéhradecký 0 71,8 % 75,9 % 78,3 % 78,2 % 75,9 % 77,3 % 75,0 % 0 77,4 %
Pardubický 0 72,4 % 81,2 % 88,2 % 88,2 % 85,9 % 81,4 % 80,0 % 0 86,4 %
Vysočina 0 67,0 % 68,0 % 70,9 % 70,4 % 70,4 % 61,1 % 90,9 % 0 70,0 %
Jihomoravský 28,6 % 51,3 % 63,0 % 62,4 % 58,0 % 56,6 % 52,4 % 41,2 % 0 59,3 %
Olomoucký 0,0 % 71,3 % 79,2 % 85,2 % 83,5 % 85,7 % 81,5 % 75,0 % 50,0 % 83,4 %
Zlínský 84,0 % 73,0 % 90,2 % 93,9 % 91,3 % 92,8 % 91,6 % 100,0 % 0 92,0 %
Moravskoslezský 50,0 % 71,5 % 80,5 % 85,8 % 85,4 % 84,8 % 81,3 % 80,0 % 0 84,0 %
Celkem ČR 61,7 % 67,0 % 75,7 % 80,8 % 80,3 % 80,1 % 77,6 % 76,2 % 28,6 % 79,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)