9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

Absolutně
Okres <14 15 -19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 + Celkem
Blansko 0 8 83 279 317 139 14 3 0 843
Brno-město 0 31 160 512 768 372 44 1 0 1 888
Brno-venkov 0 14 126 380 423 176 26 2 0 1 147
Břeclav 0 17 91 221 287 126 16 0 0 758
Hodonín 0 22 124 386 325 189 14 0 0 1 060
Vyškov 0 9 82 240 269 99 13 0 0 712
Znojmo 0 14 98 263 252 98 15 1 0 741
Jihomoravský kraj 2 115 771 2 347 2 691 1 210 143 7 0 7 286
Podíl (v %)
Okres <14 15 -19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 + Celkem
Blansko 0 72,7 % 83,0 % 79,0 % 76,6 % 72,8 % 58,3 % 75,0 % 0 76,8 %
Brno-město 0 33,0 % 43,5 % 44,4 % 43,7 % 43,8 % 42,7 % 14,3 % 0 43,5 %
Brno-venkov 0 50,0 % 55,3 % 51,8 % 49,1 % 46,9 % 43,3 % 50,0 % 0 50,1 %
Břeclav 0 81,0 % 75,8 % 70,8 % 69,7 % 68,9 % 72,7 % 0 0 70,8 %
Hodonín 0 73,3 % 72,5 % 79,6 % 75,1 % 77,8 % 70,0 % 0 0 76,7 %
Vyškov 0 50,0 % 75,2 % 76,2 % 73,7 % 65,1 % 65,0 % 0 0 72,7 %
Znojmo 0 77,8 % 87,5 % 87,1 % 85,7 % 89,9 % 71,4 % 100,0 % 0 86,5 %
Jihomoravský kraj 28,6 % 51,3 % 63,0 % 62,4 % 58,0 % 56,6 % 52,4 % 41,2 % 0 59,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)