9.3.5 Pozitivní prenatální diagnostika plodu a další vývoj těhotenství

Pozitivní prenatální diagnostika v těhotenství
Vrozené vady Ukončenném UPT Ukončeném samovolným potratem Pokračujícícm Další průběh neznámý Celkem
Q00–Q07, nervové soustavy 3 0 0 1 4
Q10–Q18, oka, ucha, obličeje a krku 0 0 0 0 0
Q20–Q28, oběhové soustavy 2 0 0 0 2
Q30–Q34, dýchací soustavy 0 0 0 0 0
Q35–Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 0 0 0 0 0
Q38–Q45, jiné VV trávicí soustavy 0 0 0 0 0
Q50–Q56, pohlavních orgánů 0 0 0 0 0
Q60–Q64, močové soustavy 1 0 0 0 1
Q65–Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 5 0 0 0 5
Q80–Q89, jiné VV 0 0 0 0 0
Q90–Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 17 0 0 4 21
Celkem 28 0 0 5 33

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)