7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

Místo úmrtí - muži
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 8 24,2 % 11 33,3 % 0 0,0 % 3 9,1 % 0 0,0 % 1 3,0 % 9 27,3 % 1 3,0 % 33
Brno-město 30 21,6 % 59 42,4 % 0 0,0 % 23 16,5 % 0 0,0 % 2 1,4 % 23 16,5 % 2 1,4 % 139
Brno-venkov 21 32,3 % 22 33,8 % 0 0,0 % 16 24,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 6 9,2 % 0 0,0 % 65
Břeclav 9 22,0 % 15 36,6 % 0 0,0 % 1 2,4 % 0 0,0 % 2 4,9 % 8 19,5 % 6 14,6 % 41
Hodonín 14 23,0 % 26 42,6 % 0 0,0 % 10 16,4 % 0 0,0 % 2 3,3 % 7 11,5 % 2 3,3 % 61
Vyškov 6 24,0 % 8 32,0 % 0 0,0 % 9 36,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 8,0 % 0 0,0 % 25
Znojmo 5 12,2 % 18 43,9 % 1 2,4 % 8 19,5 % 0 0,0 % 1 2,4 % 7 17,1 % 1 2,4 % 41
Jihomoravský kraj 93 23,0 % 159 39,3 % 1 0,2 % 70 17,3 % 0 0,0 % 8 2,0 % 62 15,3 % 12 3,0 % 405
Místo úmrtí - ženy
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 4 20,0 % 8 40,0 % 0 0,0 % 5 25,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 10,0 % 1 5,0 % 20
Brno-město 9 17,0 % 44 83,0 % 0 0,0 % 9 17,0 % 0 0,0 % 1 1,9 % 3 5,7 % 1 1,9 % 53
Brno-venkov 4 1,9 % 18 8,7 % 1 0,5 % 4 1,9 % 1 0,5 % 2 1,0 % 3 1,5 % 1 0,5 % 206
Břeclav 3 3,0 % 14 14,1 % 0 0,0 % 2 2,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 4,0 % 99
Hodonín 6 9,4 % 18 28,1 % 0 0,0 % 2 3,1 % 0 0,0 % 3 4,7 % 3 4,7 % 1 1,6 % 64
Vyškov 4 4,3 % 13 13,8 % 0 0,0 % 2 2,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 1,1 % 0 0,0 % 94
Znojmo 2 4,4 % 11 24,4 % 0 0,0 % 1 2,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 2,2 % 0 0,0 % 45
Jihomoravský kraj 32 57,1 % 126 225,0 % 1 1,8 % 25 44,6 % 1 1,8 % 6 10,7 % 13 23,2 % 8 14,3 % 56
Místo úmrtí - celkem
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 12 22,6 % 19 35,8 % 0 0,0 % 8 15,1 % 0 0,0 % 1 1,9 % 11 20,8 % 2 3,8 % 53
Brno-město 39 18,9 % 103 50,0 % 0 0,0 % 32 15,5 % 0 0,0 % 3 1,5 % 26 12,6 % 3 1,5 % 206
Brno-venkov 25 25,3 % 40 40,4 % 1 1,0 % 20 20,2 % 1 1,0 % 2 2,0 % 9 9,1 % 1 1,0 % 99
Břeclav 12 18,8 % 29 45,3 % 0 0,0 % 3 4,7 % 0 0,0 % 2 3,1 % 8 12,5 % 10 15,6 % 64
Hodonín 20 21,3 % 44 46,8 % 0 0,0 % 12 12,8 % 0 0,0 % 5 5,3 % 10 10,6 % 3 3,2 % 94
Vyškov 10 22,2 % 21 46,7 % 0 0,0 % 11 24,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 6,7 % 0 0,0 % 45
Znojmo 7 12,5 % 29 51,8 % 1 1,8 % 9 16,1 % 0 0,0 % 1 1,8 % 8 14,3 % 1 1,8 % 56
Jihomoravský kraj 125 20,3 % 285 46,2 % 2 0,3 % 95 15,4 % 1 0,2 % 14 2,3 % 75 12,2 % 20 3,2 % 617

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)