7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

Místo úmrtí - muži
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 6 11,3 % 38 71,7 % 0 0,0 % 1 1,9 % 2 3,8 % 1 1,9 % 1 1,9 % 4 7,5 % 53
Brno-město 29 17,2 % 118 69,8 % 0 0,0 % 2 1,2 % 0 0,0 % 3 1,8 % 3 1,8 % 14 8,3 % 169
Brno-venkov 13 14,1 % 71 77,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 1,1 % 7 7,6 % 92
Břeclav 7 14,3 % 31 63,3 % 1 2,0 % 1 2,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 2,0 % 8 16,3 % 49
Hodonín 9 15,5 % 39 67,2 % 1 1,7 % 1 1,7 % 0 0,0 % 3 5,2 % 0 0,0 % 5 8,6 % 58
Vyškov 3 9,1 % 28 84,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 3,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 3,0 % 33
Znojmo 4 8,9 % 40 88,9 % 0 0,0 % 1 2,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 45
Jihomoravský kraj 71 14,2 % 365 73,1 % 2 0,4 % 6 1,2 % 3 0,6 % 7 1,4 % 6 1,2 % 39 7,8 % 499
Místo úmrtí - ženy
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 0 0,0 % 35 92,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 2,6 % 0 0,0 % 2 5,3 % 38
Brno-město 14 15,4 % 136 149,5 % 1 1,1 % 1 1,1 % 0 0,0 % 3 3,3 % 0 0,0 % 9 9,9 % 91
Brno-venkov 7 2,1 % 72 21,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,6 % 1 0,3 % 4 1,2 % 333
Břeclav 6 3,4 % 38 21,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,1 % 0 0,0 % 6 3,4 % 178
Hodonín 8 7,9 % 51 50,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 3,0 % 0 0,0 % 3 3,0 % 101
Vyškov 3 2,4 % 23 18,7 % 1 0,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,8 % 0 0,0 % 3 2,4 % 123
Znojmo 1 1,6 % 33 51,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 4,7 % 0 0,0 % 3 4,7 % 64
Jihomoravský kraj 39 45,9 % 388 456,5 % 2 2,4 % 1 1,2 % 0 0,0 % 15 17,6 % 1 1,2 % 30 35,3 % 85
Místo úmrtí - celkem
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 6 6,6 % 73 80,2 % 0 0,0 % 1 1,1 % 2 2,2 % 2 2,2 % 1 1,1 % 6 6,6 % 91
Brno-město 43 12,9 % 254 76,3 % 1 0,3 % 3 0,9 % 0 0,0 % 6 1,8 % 3 0,9 % 23 6,9 % 333
Brno-venkov 20 11,2 % 143 80,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,1 % 2 1,1 % 11 6,2 % 178
Břeclav 13 12,9 % 69 68,3 % 1 1,0 % 1 1,0 % 0 0,0 % 2 2,0 % 1 1,0 % 14 13,9 % 101
Hodonín 17 13,8 % 90 73,2 % 1 0,8 % 1 0,8 % 0 0,0 % 6 4,9 % 0 0,0 % 8 6,5 % 123
Vyškov 6 9,4 % 51 79,7 % 1 1,6 % 0 0,0 % 1 1,6 % 1 1,6 % 0 0,0 % 4 6,3 % 64
Znojmo 5 5,9 % 73 85,9 % 0 0,0 % 1 1,2 % 0 0,0 % 3 3,5 % 0 0,0 % 3 3,5 % 85
Jihomoravský kraj 110 11,3 % 753 77,2 % 4 0,4 % 7 0,7 % 3 0,3 % 22 2,3 % 7 0,7 % 69 7,1 % 975

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)