7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

Místo úmrtí – muži
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 65 25,3 % 167 65,0 % 1 0,4 % 5 1,9 % 2 0,8 % 10 3,9 % 7 2,7 % 0 0,0 % 257
Brno-město 217 28,1 % 454 58,9 % 3 0,4 % 20 2,6 % 7 0,9 % 43 5,6 % 11 1,4 % 16 2,1 % 771
Brno-venkov 126 30,5 % 232 56,2 % 3 0,7 % 5 1,2 % 5 1,2 % 17 4,1 % 11 2,7 % 14 3,4 % 413
Břeclav 66 30,7 % 90 41,9 % 6 2,8 % 8 3,7 % 0 0,0 % 8 3,7 % 4 1,9 % 33 15,3 % 215
Hodonín 112 32,7 % 187 54,7 % 1 0,3 % 5 1,5 % 5 1,5 % 18 5,3 % 11 3,2 % 3 0,9 % 342
Vyškov 51 29,3 % 107 61,5 % 1 0,6 % 8 4,6 % 0 0,0 % 3 1,7 % 2 1,1 % 2 1,1 % 174
Znojmo 68 31,6 % 121 56,3 % 0 0,0 % 10 4,7 % 0 0,0 % 11 5,1 % 3 1,4 % 2 0,9 % 215
Jihomoravský kraj 705 29,5 % 1 358 56,9 % 15 0,6 % 61 2,6 % 19 0,8 % 110 4,6 % 49 2,1 % 70 2,9 % 2 387
Místo úmrtí – ženy
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 53 19,9 % 172 64,7 % 0 0,0 % 1 0,4 % 0 0,0 % 30 11,3 % 7 2,6 % 3 1,1 % 266
Brno-město 205 39,2 % 533 101,9 % 1 0,2 % 6 1,1 % 4 0,8 % 183 35,0 % 9 1,7 % 17 3,3 % 523
Brno-venkov 156 9,0 % 257 14,9 % 2 0,1 % 1 0,1 % 4 0,2 % 45 2,6 % 3 0,2 % 13 0,8 % 1 729
Břeclav 84 9,4 % 124 13,9 % 3 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 % 22 2,5 % 3 0,3 % 34 3,8 % 894
Hodonín 125 25,7 % 201 41,4 % 3 0,6 % 2 0,4 % 3 0,6 % 49 10,1 % 7 1,4 % 12 2,5 % 486
Vyškov 55 7,4 % 156 21,0 % 1 0,1 % 3 0,4 % 3 0,4 % 24 3,2 % 3 0,4 % 5 0,7 % 744
Znojmo 60 14,2 % 153 36,1 % 7 1,7 % 0 0,0 % 1 0,2 % 43 10,1 % 1 0,2 % 2 0,5 % 424
Jihomoravský kraj 738 153,1 % 1 596 331,1 % 17 3,5 % 13 2,7 % 16 3,3 % 396 82,2 % 33 6,8 % 86 17,8 % 482
Místo úmrtí – celkem
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 118 22,6 % 339 64,8 % 1 0,2 % 6 1,1 % 2 0,4 % 40 7,6 % 14 2,7 % 3 0,6 % 523
Brno-město 422 24,4 % 987 57,1 % 4 0,2 % 26 1,5 % 11 0,6 % 226 13,1 % 20 1,2 % 33 1,9 % 1 729
Brno-venkov 282 31,5 % 489 54,7 % 5 0,6 % 6 0,7 % 9 1,0 % 62 6,9 % 14 1,6 % 27 3,0 % 894
Břeclav 150 30,9 % 214 44,0 % 9 1,9 % 8 1,6 % 1 0,2 % 30 6,2 % 7 1,4 % 67 13,8 % 486
Hodonín 237 31,9 % 388 52,2 % 4 0,5 % 7 0,9 % 8 1,1 % 67 9,0 % 18 2,4 % 15 2,0 % 744
Vyškov 106 25,0 % 263 62,0 % 2 0,5 % 11 2,6 % 3 0,7 % 27 6,4 % 5 1,2 % 7 1,7 % 424
Znojmo 128 26,6 % 274 56,8 % 7 1,5 % 10 2,1 % 1 0,2 % 54 11,2 % 4 0,8 % 4 0,8 % 482
Jihomoravský kraj 1 443 27,3 % 2 954 55,9 % 32 0,6 % 74 1,4 % 35 0,7 % 506 9,6 % 82 1,6 % 156 3,0 % 5 282

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)