7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

Místo úmrtí – muži
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 44 21,3 % 157 75,8 % 1 0,5 % 1 0,5 % 0 0,0 % 3 1,4 % 1 0,5 % 0 0,0 % 207
Brno-město 147 18,8 % 584 74,5 % 4 0,5 % 2 0,3 % 4 0,5 % 20 2,6 % 6 0,8 % 17 2,2 % 784
Brno-venkov 74 19,1 % 289 74,5 % 2 0,5 % 2 0,5 % 1 0,3 % 7 1,8 % 4 1,0 % 9 2,3 % 388
Břeclav 65 24,9 % 157 60,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 1,1 % 1 0,4 % 35 13,4 % 261
Hodonín 55 16,7 % 266 80,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,3 % 4 1,2 % 1 0,3 % 3 0,9 % 330
Vyškov 39 17,7 % 171 77,7 % 1 0,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 1,8 % 0 0,0 % 5 2,3 % 220
Znojmo 51 17,8 % 216 75,5 % 0 0,0 % 1 0,3 % 0 0,0 % 17 5,9 % 0 0,0 % 1 0,3 % 286
Jihomoravský kraj 475 19,2 % 1 840 74,3 % 8 0,3 % 6 0,2 % 6 0,2 % 58 2,3 % 13 0,5 % 70 2,8 % 2 476
Místo úmrtí – ženy
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 35 20,3 % 126 73,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 8 4,7 % 1 0,6 % 2 1,2 % 172
Brno-město 98 25,9 % 552 145,6 % 4 1,1 % 3 0,8 % 1 0,3 % 43 11,3 % 4 1,1 % 20 5,3 % 379
Brno-venkov 65 4,3 % 251 16,6 % 0 0,0 % 1 0,1 % 0 0,0 % 17 1,1 % 0 0,0 % 8 0,5 % 1 509
Břeclav 35 4,8 % 117 16,0 % 0 0,0 % 1 0,1 % 0 0,0 % 8 1,1 % 0 0,0 % 17 2,3 % 730
Hodonín 50 11,4 % 177 40,3 % 1 0,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 12 2,7 % 0 0,0 % 2 0,5 % 439
Vyškov 25 4,4 % 107 18,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 1,9 % 4 0,7 % 8 1,4 % 572
Znojmo 37 9,9 % 174 46,4 % 2 0,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 17 4,5 % 2 0,5 % 3 0,8 % 375
Jihomoravský kraj 345 66,2 % 1 504 288,7 % 7 1,3 % 5 1,0 % 1 0,2 % 116 22,3 % 11 2,1 % 60 11,5 % 521
Místo úmrtí – celkem
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Blansko 79 20,8 % 283 74,7 % 1 0,3 % 1 0,3 % 0 0,0 % 11 2,9 % 2 0,5 % 2 0,5 % 379
Brno-město 245 16,2 % 1 136 75,3 % 8 0,5 % 5 0,3 % 5 0,3 % 63 4,2 % 10 0,7 % 37 2,5 % 1 509
Brno-venkov 139 19,0 % 540 74,0 % 2 0,3 % 3 0,4 % 1 0,1 % 24 3,3 % 4 0,5 % 17 2,3 % 730
Břeclav 100 22,8 % 274 62,4 % 0 0,0 % 1 0,2 % 0 0,0 % 11 2,5 % 1 0,2 % 52 11,8 % 439
Hodonín 105 18,4 % 443 77,4 % 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,2 % 16 2,8 % 1 0,2 % 5 0,9 % 572
Vyškov 64 17,1 % 278 74,1 % 1 0,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 15 4,0 % 4 1,1 % 13 3,5 % 375
Znojmo 88 16,9 % 390 74,9 % 2 0,4 % 1 0,2 % 0 0,0 % 34 6,5 % 2 0,4 % 4 0,8 % 521
Jihomoravský kraj 820 18,1 % 3 344 73,9 % 15 0,3 % 11 0,2 % 7 0,2 % 174 3,8 % 24 0,5 % 130 2,9 % 4 525

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)