7.6.6 Zvýšená úmrtnost v důsledku extrémních teplot (dříve v důsledku vln veder)

Není dostupný, nyní nejsou k dispozici dostatečné datové zdroje.


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.